Vindmøllers energibalance

Vindmøller har en meget flot og positiv energibalance, hvilket betyder, at en moderne vindmølle i sin levetid producerer langt mere energi end der er medgået til dens fremstilling – de nyeste undersøgelser siger mere end 35 gange mere energi. Under normale vindforhold bruger en ny vindmølle således kun cirka ½ år eller mindre til at skabe den energi, der medgår til dens fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse.

At vindmøller energimæssigt kan "tjene sig selv ind" på relativt kort tid er dokumenteret gennem en lang række forskellige analyser.

Blandt de nyeste analyser af vindmøllers energibalance er en undersøgelse fra Vestas (2007). En analyse af en off-shore mølle på 3,0 MW viste en energimæssig ”tilbagebetalingstid” på 6,8 måneder og for en tilsvarende landbaseret vindmølle 6,6 måneder. Forskellen skyldes, at der til en off-shore mølle bruges relativt mere energi til materialer i forbindelse med nettilslutning og fundamenter.

På den danske off-shore møllepark Horns Rev I med 2,0 MW-møller viste tidligere analyser en energimæssig ”tilbagebetalingstid” på 3,1 måneder og nogenlunde samme resultat for en 2,0 MW landbaseret mølle op en god placering i Vestdanmark.

 

Læs mere

Faktablad T4: Vindmøllers energibalance

Tjener vindmøllen energien hem igen? Livscyklusvurderng på vindmøller
 
 
 
 
 
 

 

Livscyklus-vurdering

LCA er en metode til at vurdere hvilke miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt gennem hele dets livscyklus.

Læs mere her

Vestas livscyklus-analyser

Livscyklusanalyser af Vestas-møller