Skyggekast

Skyggekast fra vindmøllevinger kan være generende. De forekommer dog kun i korte tidsrum og tæt på møllen.

Der findes ikke lovgivning omkring rotorskygge-gener i Danmark. Men i "Vejledning om planlægning for og
landzonetilladelse til opstilling af vindmøller"
fra Miljø og Energiministeriet, anbefales, at naboer højst udsættes for rotorskygge i 10 timers "reel-værdi" årligt.

Inden en mølles placering vælges, foretages beregninger af muligheden for skyggekast.
Et edb-program kan beregne rotorskygger, så vindmøllerne kan placeres optimalt i forhold til naboer.

Møllerne kan også udstyres med automatik, der standser møllerne, når en nabo udsættes for rotorskygge.


 

 

 

 

Epilepsi

I følge Sundhedsstyrelsen kan skygger fra roterende vinger være generende, men kan ikke fremkalde epileptiske anfald

”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter”, DELTA for Sundhedsstyrelsen, marts 2011

 
 
 

 

Flere fakta

Faktablad P8 Skygger og blink fra vindmøller

Sådan beregner man, hvor og hvor mange timer rotoren skygger. Eksempel med hhv. en og tre vindmøller.

Støjer vindmøller?
 
Bliver man syg af at bo nær en vindmøller?