Sikkerhed

Større havarier på de store vindmøller ses sjældent i dag. Det kan dog ikke undgås at der sker skader, når der er mange tusinde vindmøller i drift.

Vindmøller skal typegodkendes, før de må opstilles og sættes i drift. Der er udarbejdet fælles europæiske standarder for belastninger og sikkerhed på vindmøller, som alle større vindmøller skal beregnes efter.

Alle vindmøller skal desuden serviceres efter fabrikanternes anvisning. Det er lovpligtigt at vindmøllerne får udført den foreskrevne service.


 

 

 

 

 

 

 

Typegodkendelse

Energistyrelsens godkendelsesordning for vindmøller

 
 
 

 

Flere fakta

Faktablad T2 Drift og vedligeholdelse af vindmøller

Faktablad T6 Service på vindmøller