Lysafmærkning

Vindmøller med en højde på mellem 100 og 150 meter skal, af hensyn til luftfartssikkerheden, afmærkes med to svagtlysende, faste, røde hindringslys placeret på nacellen. Lysene skal kunne ses fra alle retninger og være tændt døgnet rundt.

Vindmøller mindre end 100 meter skal normalt ikke forsynes med hindringslys.

Vindmøller over 150 meters højde afmærkes som minimum ligesom  100-150 meter høje vindmøller og i øvrigt efter vejledning fra Trafikstyrelsen.


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, BL 3-11 fra Trafikstyrelsen, 21. marts 2013