Den kommunale planlægning

Folketinget har besluttet en udbygningen med vindkraft på 2000 MW frem til 2020. 1.800 MW ny kapacitet skal opføres på land (heraf dog 1.300 MW til erstatning for eksisterende møller).

Kommunerne har ansvaret for vindmølleplanlægningen på land.
Grebet rigtigt an, er det ikke tale om en stor opgave. Det er ikke mange møller, der skal findes plads til.

For at nå en vindkraftdækning på 50% af elforbruget, jfr. regeringens energiplan "Vores Energi", er der i 2020 kun brug for ca. 2.400 møller på land i stedet for de nuværende 4.500 møller.

Over de næste 10 år skal hver kommune i gennemsnit kun finde plads til godt én ny mølle om året. Samtidig vil der i hver kommune i gennemsnit blive nedtaget 2-3 gamle møller.

Grøn ordning

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn.

Aktiviteter, der gives tilskud til, er:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen

    Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Fra den grønne fond hos Energinet.dk indtjener den nye vindmølle 88.000 kr. pr. installeret MW til kommunekassen. For en 3 MW mølle vil beløbet således blive 264.000 kr.

Læs mere om den grønne ordning

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Læs mere

vindinfo.dk, statslig portal om vindmøller

Planlægning for vindmøller - eksempler til inspiration, Naturstyrelsen

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

Kort over udbygningen med vindkraft i de enkelte kommuner

Plansystem (oversigt over lokalplaner, kommuneplaner m.m.)

Den gode proces

Den gode proces, folder, Danmarks Naturfredningsforening, KL, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, maj 2009

Den gode proces 2.0, forslag til forbedringer af processen for opstilling af vindmøller på land, workshopresultater, december 2011

 
 

 

Flere fakta

Faktablad P2 Planlægning for vindmøller

Svar på spørgsmål om vindmøller

Opstillingen af vindmøller bør sker på et veloplyst grundlag. Og der er faktisk svar på de spørgsmål, der stilles.

Her har vi samlet viden og erfaringer i et kort notat >>

Udbygning fordelt på kommuner

Her kan du se kort over, hvilke kommuner, der har installeret vindmøller i 2013 og hvor mange MW, der står i alt i hver enkelt kommune.

Oversigt over udbygning med vindmøller fordelt på kommuner

Gå til kort

 
Har vi plads til alle de vindmøller?