Vindmøller på havet

Vindkraftproduktionen på havet er begunstiget af en god og stabil vind.

Vi skal også i fremtiden placere nogle af de helt store vindmøller på havet. Men da etableringsomkostningerne på land kun er halvt så store som på havet – og driftsomkostningerne også markant lavere - vil møller på land også fremover være vigtige for en økonomisk fornuftig energiforsyning. Og vi har plads til møllerne.

Ny havmøller besluttet

Som en del af energiforliget i marts 2012 besluttede Folketinget en udbygning med vindkraft på 2000 MW ny kapacitet frem til 2020. Heraf

  • 500 MW kystnære havmøller
  • 1.000 MW stor-skala-havmøller

Havmøllerne placeres således:

  • Horns Rev III 400 MW
  • Krieger Flak 600 MW

Udbudsprocessen starter i 2013 og frist for den endelige afgivelse af tilbud er ultimo 2014 for Horns Rev III og i 2015 for Kriegers Flak og de kystnære møller.

Alle projekter forventes at være idriftsat inden 2020.   

Læs mere om havmøller og kystnære vindmøller på Energistyrelsens hjemmeside

 

 

 

Her er havmølleparkerne

Havmølleparker

Nuværende og kommende havmøller i Danmark

Jura på havet

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet, Professor Bent Ole Gram Mortensen

Miljøpåvirkning på havet

Nye danske undersøgelser bekræfter, at det er muligt at konstruere havvindmølleparker på en måde, som ikke medfører væsentlig skade på naturen.

Rapporten "Key Environmental Issues – a follow-up", forskningsrapport, februar 2013

 

 
 

 

Flere fakta

P4 Vindmøller på havet

Hvorfor vindmøller på havet?
Erfaringer med havmøller. Idriftsatte og planlagte havmøller.

Skal alle vindmøllerne ud på havet?
 
Har vi plads til alle de vindmøller?