Nye udbud for vedvarende energi giver stabilitet - men der er lang vej endnu

Forud for den længe ventede offentliggørelse af en ny energiaftale for perioden 2020 til 2030 vil regeringen ifølge flere medier foreslå, at der afholdes nye teknologineutrale udbud for vedvarende energi i perioden 2020-2024. For to dage siden annoncerede regeringen annoncerede et udbud af en 800 MW havmøllepark i 2020 eller 2021 til opførelse inden 2027.

”Med forslaget til nye teknologineutrale udbud sender regeringen et yderst positivt signal til markedet. Udmeldingen vil skabe hårdt tiltrængt stabilitet og gennemsigtighed blandt aktørerne på markedet for landvind og kystnære møller, som er klar til at tage konkurrencen op med de øvrige teknologier. Landvind er Danmarks billigste energiteknologi, hvilket vil afspejle sig i buddene, såfremt det lykkes regeringen at skabe effektiv og fair konkurrence. Når det er sagt, kunne ambitionsniveauet godt være højere,” siger direktør Christian Kjær, Danmarks Vindmølleforening.

Regeringen regner med, at der er finansiering nok til at udbygge med, hvad der svarer til godt 210 MW landvind over den 5-årige periode. Det svarer til ca. 65 landmøller om året. Regeringen vil foreslå separate udbud for havvind, hvoraf 800 MW havmøller blev annonceret søndag. Det er endnu uklart, hvilken udbudsmetode - fastpriskontrakter eller faste pristillæg - regeringen foreslår for den nye havmøllepark og de nye teknologineutrale udbud.

”Med de faste pristillæg, som benyttes i udbuddene for 2018 og 2019, vil staten skulle udbetale støtte til vedvarende energi i 20 år, ligegyldigt om der er brug for støtten eller ej. Det har vindmøllebranchen ingen interesse i. Derfor er det vores håb, at den foreslåede havmøllepark og de teknologineutrale udbud baseres på fastpriskontrakter, som det hidtil har været tilfældet med tidligere succesfulde danske udbud med havvind, og som det meste af Europa benytter. Det vil give mere vedvarende energi for pengene, spare skatteyderne penge og fremrykke tidspunktet for udfasning af støtte til teknologierne,” siger Christian Kjær.

Andelen af vedvarende energi i Danmark vil i 2020 udgøre 40 % af energiforbruget. I indeværende årti vil andelen stige med gennemsnitligt 1,8 procentpoint om året fra 22 % i 2010. Det er Trekløverregeringens mål at Danmark skal op på mindst 50 % vedvarende energi i 2030, samt at landet skal være fossilfrit inden 2050. Andelen af vedvarende energi skal således øges med mindst 10 procentpoint eller 1 procentpoint om året i det kommende årti. Danmarks Vindmølleforening har foreslået en andel på 60% vedvarende energi i 2030 og Klimarådet anbefaler 55%.

Regeringens udspil til teknologineutrale udbud for 2020-2024 forventes ifølge flere medier at øge Danmarks VE-andel med 2 procentpoint i 2030, men regnestykket tager ikke højde for nedtagningen af eksisterende vindmøller, som sidste år udgjorde knapt 100 MW. Såfremt tempoet i nedtagningen fortsætter uforandret, vil udspillet kun øge andelen med 1 procentpoint i 2030.

”Det er en flot begyndelse, som jeg håber får følgeskab af en hårdt tiltrængt revision af planlægningsvilkårene for landvind. Men vi er stadig langt fra i mål. Hvis man lægger søndagens havmølleudspil og dagens udspil sammen og antager uændret nedtagning af landvind fremover, lander vi lidt over 3 procentpoint. De to udspil bringer os således godt en tredjedel af vejen mod regeringens egen målsætning om 50 % vedvarende energi i 2050. Jeg ser frem til det fulde udspil, men der skal en del mere vedvarende energi især i form af havvind og landvind efter 2024 for at nå regeringens mål,” siger Christian Kjær.

Yderligere oplysninger

Christian Kjær, direktør, tlf. 9360 2023

23.4.18

 

Læs mere

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet

 

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft