Effekt af høringssvar til kommuneplaner 2017

Flertallet af kommuner udarbejdede i løbet af 2017 nye kommuneplaner, der bl.a. vil danne grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i den enkelte kommune i de kommende år.

Danmarks Vindmølleforening har afgivet høringssvar til 16 af sådanne forslag til kommuneplaner. Dette er sket vel vidende, at - især i valgåret 2017 – planlægning for vindmøller ikke ligefrem er noget, som alle kommunalpolitikere kaster sig over med stor begejstring. Omvendt finder vi det vigtigt at tale klimaets og dermed vindmøllernes sag, således at ansvarlige kommunalpolitikere får noget at arbejde med.

Det er sket i Middelfart kommune. Som det fremgår af en artikel i Vejle Amts Folkeblad, har kommunalpolitikerne reageret positivt på vort høringssvar, og er nu indstillet på at drøfte mulighederne for, at Middelfart Kommune fokuserer endnu mere på vindenergi. Der er ikke opsat én vindmølle i kommunen siden år 2000.

Formanden for Miljø- og Energiudvalget Morten Weiss-Pedersen (K) udtaler til Vejle Amts Folkeblad:
- Vi taler så meget om Middelfart som grøn kommune, og derfor skal vi selvfølgelig også være åbne over for vindmøller velvidende, at det i forhold til naboer og andre interessenter godt kan være lidt en varm politisk kartoffel, men det skal ikke forhindre os i at have en holdning”.

Han ønsker at få analyseret, hvor balancepunktet findes for at placere vindmøllerne, så de generer naboerne mindst muligt, giver størst mulig effekt, og så naturbeskyttelsesloven overholdes. I den forbindelse er opsætning af havvindmøller også en mulighed, der skal undersøges.

Miljø- og Energiudvalget indledte deres drøftelser på deres møde den 4. april, hvor det af sagsfremstillingen også fremgår, at en henvendelse fra Danmarks Vindmølleindustrien har skubbet på i positiv retning.

23.4.18

 

Læs mere

Middelfart: Flere vindmøller kan være undervejs, artikel i Vejle Amts Folkeblad

Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Middelfart Kommune

 

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft