Ingen sammenhæng mellem vindmøllestøj og diabetes

Andet delresultat af en omfattende registerundersøgelse vedrørende en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter er offentliggjort. Det drejer sig om den undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse udfører på vegne af tre ministerier, og som blev igangsat primo 2014.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem lang tids natlig udsættelse for vindmøllestøj og en højere risiko for at få diabetes.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: 
”Det er igen glædelige nyheder fra Kræftens Bekæmpelse, at der ikke er fundet en sammenhæng mellem vindmøllestøj og diabetes. Nu har to undersøgelser vist, at der ikke er nogen sundhedsskadelige virkninger af vindmøllestøj, og derfor er vi nu et vigtigt skridt videre mod fortsat planlægning for vindmøller i Danmark. Vi ser frem til resultaterne fra de resterende fire undersøgelser.”

Dette er første resultat af den del af undersøgelsen, der fokuserer på langtidseffekter. Artiklen er offentliggjort i det internationale tidsskrift Environment Research. Sundhedsstyrelsen har ud fra artiklen produceret et A4 sides sammendrag.

Fakta om anden delundersøgelse – vindmøllestøj og diabetes

  • Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research.
  • For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km.
  • Undersøgelsen sammenholder registerdata for diabetes med, om folk er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i henholdsvis 1 og 5 år, inden sygdommen opstod.
  • For alle deltagerne forelå der oplysninger om, hvor de havde boet fra 5 år før de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.
  • Undersøgelsen omfattede 614.371 personer i alderen 25-84 år, hvoraf 25.148 fik konstateret diabetes i perioden 1996 til 2012.

Den første offentliggjorte undersøgelse var en omfattende registerundersøgelse, der ikke viste sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-lidelser. De sidste fire undersøgelser fokuserer på henholdsvis depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt.

Yderligere oplysninger
Christian Kjær, direktør: Tlf. 9360 2023 / ck@dkvind.dk

17.4.18

 

Læs mere

Long-term exposure to wind turbine noise at night and risk for diabetes: A nationwide cohort study, artikel

Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og diabetes, sammendrag af undersøgelsens konklusioner, Sundhedsstyrelsen

Ingen statistisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-karsygdomme, 8.3.18

 

 

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft