Ingen statistisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-karsygdomme

Første delresultat af en omfattende registerundersøgelse vedrørende en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter er offentliggjort. Det drejer sig om den undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse udfører på vegne af tre ministerier, og som blev igangsat primo 2014.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at den ikke har givet afgørende bevis for en sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom, mens der stort set ikke synes at være en påvirkning fra natlig udendørs vindmøllestøj. Forskerne understreger, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder. Forskerne konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om en eventuel sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og henholdsvis blodprop i hjertet og slagtilfælde.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger:
”Det er glædeligt, at forskerne nu offentliggør første del af deres analyse, og at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjertekarsygdomme. Analysen er omfattende og er et vigtigt bidrag til den videre proces med planlægning for vindmøller i Danmark. Nu ser vi frem til undersøgelsens øvrige dele, så debatten om vindmøller i Danmark kan foregå på et oplyst grundlag.”   

Det første resultat af undersøgelsen fokuserer på korttidseffekter og er offentliggjort i det internationale tidsskrift Environment International. Sundhedsstyrelsen har ud fra artiklen produceret et A4 sides sammendrag.

Fakta om første delundersøgelse:

  • Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental International.
  • I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2013.
  • Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod.
  • For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km.
  • I undersøgelsen indgik alle voksne personer, som boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A).
  • Forekomsten af blodpropper i hjertet og slagtilfælde blandt denne gruppe personer blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og de danske sygdomsregistre. Som mål for udsættelse definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod, som blev sammenlignet med støjniveauet på en tilsvarende ugedag inden for den samme måned.

Yderligere oplysninger:
Direktør Christian Kjær, telefon 9660 2023.

8.3.18

 

Læs mere

Artiklen "Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: A nationwide case-crossover study from Denmark", Kræftens Bekæmpelse

Notat med undersøgelsens hovedpunkter, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

Pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet "Ny undersøgelse: Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

 

 

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft