November uden meget vind men med lidt bedre priser

Vindens energiindhold var ikke prangende i november; blot 106 % i forhold til gennemsnittet på 114 %.

Vindens energiindhold november 2017

Den gennemsnitlige afregning for vindkraft i Danmark steg efter den ringe oktoberpris til hhv. 21,2 øre øre/kWh i Østdanmark og 20,3 øre/kWh i Vestdanmark.

Udvikling i gennemsnitlig spotpris for strøm

Vindkraftens dækning af elforbruget var i november på 43,8 %, hvilket svarer godt til den rekordhøje dækninggrad for hele året.

Vindmøllers elproduktion november 2017

Der blev opstillet 3 nye vindmøller i november med en samlet kapacitet på 6,8 MW og nedtaget 9 møller på i 5,1 MW.

Vindmøller i Danmark november 2017

Det seneste år er der nedtaget 57 møller på i alt knap 42 MW og opstillet 45 møller på i alt knap 59 MW altså en udbygning på netto 17 MW.

Vindmølleeffekten fordelt på møllestørrelser

Læs mere

Læs mere om udbygningen med vindkraft og fordelingen på møllestørrelser her.

Se vindens energiindhold og andre nøgletal for november

Se kurver over elpriserne i november her for hhv. Vestdanmark og Østdanmark

Se andre nøgletal her

3.1.2018

Læs mere

Se vindens energiindhold og andre nøgletal for november

Se kurver over elpriserne i november her for hhv. Vestdanmark og Østdanmark

Se andre nøgletal her

 

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft