Klimarådet anbefaler 55 % vedvarende energi i 2030

Det uafhængige ekspertorgan, Klimarådet, anbefaler i en ny analyse - Fremtidens vedvarende energi – 5 centrale pointer om mål, udbygning og støtte i en kommende energiaftale - at Danmark øger andel en af vedvarende energi fra de nuværende 31,3 % til 55 % i 2030. Det vil kræve at 92 % af Danmarks el og fjernvarme er baseret på vedvarende energi om 13 år. For at nå målsætningen skal udbygningen med sol og vind øges fra under 300 MW om året, som vi har opstillet i gennemsnit siden årtusindskiftet, til mere end 500 MW om året i det kommende årti. Regeringens målsætning er en VE-andel på 50 % 2030.

Gennemsnitlig årlig bruttoudbygning med vind og sol

Udbygning med landvind, havvind og solceller frem mod 2030 i Klimarådets 55 % scenarie

”Energiaftalen bør som minimum indeholde en plan for udbud af ny vedvarende energi frem til 2025,” skriver Klimarådet med reference til de kommende forhandlinger om en afløser for den eksisterende energiaftale fra 2012, som løber frem til 2020.

Analysen anbefaler desuden at man benytter en anden udbudsform end de faste pristillæg som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i november. I stedet bør man afholde udbud baseret på faste priser (såkaldte Contracts for Difference eller CfD), som foreslået af Danmarks Vindmølleforening men kombineret med en årlig justering af pristillægget.

”På den måde forsikres investorerne mod langsigtede udsving i elprisen og tilskyndes samtidig til at producere mere el på de tidspunkter af året, hvor elprisen er høj,” skriver Klimarådet.

LCOE for forskellige el- og fjernvarmeteknologier frem mod 2030

Endelig gentager Klimarådet sin tidligere anbefaling om at elafgiften til opvarmning sænkes ”for at sikre en omkostningseffektiv udbredelse af varmepumper og for at undgå samfundsøkonomisk uhensigtsmæssige investeringer i biomasse”.

Danmarks Vindmølleforening hilser Klimarådets anbefalinger velkommen:
”Klimarådet anbefalinger rammer plet i forhold til udfordringerne det kommende årti. Analysen slår endnu engang fast at landvind er Danmarks suverænt billigste energiteknologi, men samtidig påpeger den, at vi er nødt til at finde en anden model for planlægningen, hvis vi skal udnytte potentialet fuldt ud.

Klimarådets forslaget til en fremtidig udbudsmodel baseret på årsafregnet contract-for-difference i stedet for faste tillæg er glimrende. Det ville sikre, at producenter reagerer på prissignaler og skaber samtidig den fornødne investor-sikkerhed og ville dermed give lavere forbrugerpriser end regeringens risikable og dyre model", siger direktør Christian Kjær.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt fastholder at det er regeringens målsætning at vi skal op på mindst 50% vedvarende energi i 2050, men er åben overfor at diskutere et højere mål:

”Hvis priserne bliver ved med at falde, så er vi også parate til at se på målet igen. Selvfølgelig er vi det. Så kan det være, at vi ender på 55 procent vedvarende energi. Eller måske endnu mere. Det vil tiden vise,” udtalte ministeren til Altinget den 12. december.

Klimarådets formand Peter Birch Sørensen mener, at ambitionsniveauet skal hæves allerede i den kommende energiaftale.

”Man bør undervejs vurdere om målet kan skærpes. Vores anbefaling i dag er jo netop en anbefaling om at skærpe indsatsen. Det vil kun give mening at gøre igen senere, hvis priserne på vedvarende energi eksempelvis falder meget,” siger Peter Birch Sørensen til Altinget.

14.12.2017

Læs mere

Fremtidens vedvarende energi – 5 centrale pointer om mål, udbygning og støtte i en kommende energiaftale, Klimarådet

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.