Afgifts- og tilskudsanalysen viser vejen, men den politiske vilje er indtil videre fraværende

Med offentliggørelsen af afgifts- og tilskudsanalysen kort tid inden sommerferien har regeringen offentliggjort de fælles anbefalinger fra skatteministeriet, Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet og Finansministeriet i forhold til den fremtidige struktur for afgifter og tilskud i Danmark.

Anbefalingerne i analysen er bl.a. at elafgifterne bør ensrettes og der i højere grad bør anvendes omkostningsbestemte afgifter og tariffer. Derudover anbefaler analysen emissionsafgifter på NOx, SO2 og partikler, f.eks. ved anvendelse af biomasse til fjernvarme- og elproduktion.  

Analysen ligger derfor op til det, som analysen selv benævner som gennemgribende ændringer i afgifts- og tilskudsstrukturen i Danmark.

Danmarks Vindmølleforening bakker op om hovedanbefalingerne i analysen og Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger:
”Analysen har været ventet i årevis og det er bemærkelsesværdigt, at anbefalingerne er blottet for politiske udmeldinger. Det haster med en omlægning af afgifterne for at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling, og et øget elforbrug via en omlægning af afgifterne er et afgørende første skridt, som det kun kan gå for langsomt med at implementere”.

Det er forventningen, at analysen bl.a. skal tjene som baggrundsmateriale for de videre politiske forhandlinger om et nyt energiforlig i efteråret.

Christian Kjær fortsætter:
”Den politiske vilje til at afskaffe den uhensigtsmæssige afgiftsstruktur har indtil nu været fraværende og det er på høje tid, at politikerne på Christiansborg lytter til anbefalingerne fra deres egne embedsmænd.  Jo længere tid der går inden anbefalingerne bliver implementeret jo sværere og dyrere bliver det at rette op på en grøn omstilling på vej i den forkerte retning.” 

Læs Danmark Vindmølleforenings baggrundsnotat om afgifts- og tilskudsanalysen her.

7.9.17

 

Læs mere

Læs Danmark Vindmølleforenings baggrundsnotat om afgifts- og tilskudsanalysen her.

Vindtræf 2017

Afgifts- og tilskudsanalysen er også blandt emnerne på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 4. november 2017 hos LM Wind Power.

Program og tilmelding her.

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 4. november 2017 hos LM Wind Power

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.