Grønvask
Billig omstilling sat på pause.

Leder i Naturlig Energi, juni 2016

Når Naturlig Energi juni ligger foran dig, er foråret ved at gå over i sommer. For dansk energipolitik blev foråret pludseligt til vinter, da regeringen fremlagde en række kortsigtede spareforslag med den helt klare hensigt at bremse den grønne omstilling.

Ingen af forslagene har endnu samlet flertal og er blevet vedtaget, men virkningen kom omgående. Stilstand, afventning, – og en stor forundring. Også internationalt. Stop-go situationer har den danske energiverden oplevet flere gange.
Dette ligner en stop-go uden go.

Midt i måneden fremlagde skatteminister Karsten Lauritzen og energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forslag, som de søgte at sælge som ”grøn realisme”: Vi vil grøn omstilling, – bare smartere og billigere. Denne finansministerielt producerede forklaring tror de næppe selv på. Den sande version er, at det handler om aktuelle besparelser ved at udskyde investeringer. Fuldt bevidst om, at man skubber en regning foran sig til den næste regering og den næste generation.

Grøn realisme søges solgt som sund fornuft: ”Det må ikke blive dyrere at være dansker”. Det er imidlertid lige præcist det, der sker, hvis vi ikke undgår fejlinvesteringer, udøver rettidig omhu og investerer for fremtiden. Det handler om nødvendig omstilling, hvor det kun bliver dyrere ved at vente.

Den synlige sande forklaring er, at dele af regeringen slet ikke tror på, at omstillingen er nødvendig. Og i al fald ikke haster.

Vi skal ikke gå foran. Vi skal ikke overimplementere. Vi skal ikke være tossegode. Vi kan spare ved at trække ud i slæbesporet.
Hvis vi ikke er bedre end de andre, – hvem kommer fremover så til os for at købe energiteknologi og lære af vore erfaringer?
Tror man kineserne og alle andre på udkig efter indkøb og læring henvender sig til gennemsnittet i Europa? Vi har gennem mange år arbejdet og investeret os til en position, der giver meget store muligheder for dansk økonomi. På det værst tænkelige tidspunkt sender regeringen nu internationale signaler om, at den vej frarådes. Er det at spare?

Eksportindtægter på mere end 70 milliarder kr. for energiteknologi i 2015 – vi er endnu nr. 1 i EU – og tusindvis af arbejdspladser er positiv økonomi for Danmark her og nu.
Vi opfordrer Folketinget til at bevare hovedet koldt. Indgåede aftaler skal holdes!

Regeringens spareforslag rundbarberer: Ingen indpasningsforslag, ingen initiativer for højere værdi af vindmøllestrømmen, ingen sammenhængstænkning. Men endnu en nedsættelse af refusion for balanceomkostning, færre nye vindmøller på land inden 2020, usikkerhed om PSO, aflysning af kystnære (5 min. over 12!), prisloft på Kriegers Flak, reduktion af andre VE- og energispareaktiviteter m.v.

Delvist som argument for et af spareforslagene – reducering og flytning af PSO – fremlagde regeringen en lille udvalgt del af resultatet af arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe, der i forbindelse med den brede energiaftale i 2012 blev nedsat for at analysere og komme med anbefalinger til ”de rette incitamenter til omstillingen til et grønt, omkostningseffektivt og fleksibelt energisystem”. Tilskuds- og afgiftsanalysen skulle være færdig i 2014. Det var den, men regeringen har som bekendt siddet på hænderne på dette område.

Det er kun 3 af 7 delanalyser, der nu er fremlagt og vi mangler også et aftalt afsnit med arbejdsgruppens anbefalinger til politikerne. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at ministrene glemte at fortælle, at den vigtigste del stadig holdes tilbage.
Det er delanalyse 4, ”Afgifts- og tilskudssystemets virkninger på indpasning af grøn energi”, der skal danne baggrund for politiske beslutninger om indpasning i energiforbruget af produktionen fra vindmøller og solceller.

Opgaven er formuleret sådan: ”Der gennemføres en analyse af, hvordan de gældende afgifter og tilskud sikrer rammevilkårene for en øget indpasning af grøn energi, herunder understøtter udbredelsen af intelligente elnet (Smart Grids), lagring af energi samt muligheden for brug af dynamiske elafgifter, PSO og tariffer.
Endvidere belyses de samfundsøkonomiske omkostninger ved øget indpasning af vedvarende energi.”
Det er den allervigtigste del af arbejdsgruppens opgaver.

Regeringen vil nu søge flertal i Folketinget for spare- og nedskæringsforslagene.
Men vi har stadig ikke hørt et ord om forslag til at få mere værdi ud af vindmøllestrømmen med indpasningsinitiativer. Vi opfordrer partierne til at forlange at få den stadig hemmeligholdte vigtige delanalyse 4 om indpasning af VE frem i lyset, før der træffes beslutninger. Med fokus på økonomien er her det rigtige sted at begynde.

Det er vigtigt for alle, at vi får størst mulig værdi ud af de store investeringer i grøn energi. For vindmøllerne både for samfundsøkonomien og vindmølleejerne. Alligevel er der her absolut intet sket. Folketinget diskuterer stadig som om, man ikke har opdaget, at vinden ikke blæser og solen ikke skinner hele tiden.

Den centrale indpasningsanalyse må frem nu.

”Energidebatten har forkert fokus”, pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening, 16. maj 2016

"Energiaftalen skal fastholdes", pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening, 25. maj 2016

31.5.16

 

Læs mere

”Energidebatten har forkert fokus”, pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening, 16. maj 2016

"Energiaftalen skal fastholdes", pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening, 25. maj 2016


 

Læs mere om energi, miljø og klima her.

Læs mere om indpasning af vindmøllestrøm i elsystemet her.

Læs mere om vindkraftens værdi her.

 

Vindtræf 2016

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/vindtraef.html

Se program for dagen

Temadag om vindkraftens værdi

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag om vindkraftens værdi 13. oktober 2016

Hent program for dagen

 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft