Mød vindkraftens minister
Et vigtigt årsmøde

Leder i Naturlig Energi, marts 2016

"Lige nu opfatter jeg lyset for enden af tunnelen som et modkørende tog”, skrev en mølleejer for nylig som kommentar til udsigten til lave afregningspriser også de næste par år.
Hvordan reagerer man på en sådan udsigt? Man skal i al fald ikke lægge sig fladt ned på skinnerne og vente på at blive kørt over.

Man skal få det tog stoppet. Man skal stå sammen om at skaffe bedre vilkår. Hvis mølleejerne ikke allerede havde en forening til at arbejde for dem, ville de blive nødt til omgående at opfinde den. Nu har mølleejerne imidlertid Danmarks Vindmølleforening, og lørdag den 2.april er der årsmøde.
Det bliver et af de vigtigste årsmøder i mange år.

På årsmødet får vi besøg af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Lilleholt er inviteret til at holde årsmødetalen.
Der er en del, vindkraftens minister skal forklare. Et stort folketingsflertal har besluttet vindkraftudbygning, men synes endnu ikke at have opdaget, at det ikke blæser lige meget hele tiden. Elmarkedet er stadig indrettet på verden af i går. Alle ved, at de politisk bestemte markedsrammer skal justeres, så der f.eks. bliver økonomiske incitamenter til at bruge vindmøllestrøm til varme og transport.

Danmarks Vindmølleforening har gjort opmærksom på det i årevis. I lang tid stod vi alene, men de seneste år har hele energibranchen erkendt problemet. I 2015 blev kravet om ”elektrificering” af store dele af vores energiforbrug således et hovedkrav fra brancheorganisationen Dansk Energi.
I dag er ændring af de markedsmæssige rammer et fælles krav. Men absolut intet sker.
Regeringen og folketingets flertal sidder på hænderne. Alle synes enige om, at noget skal der ske, men ingen tør tilsyneladende tage beslutninger.

Danmarks Vindmølleforening har – igen – i det forløbne år besøgt energiordførerne og haft foretræde for folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg. Vi oplever stor enighed om, at nye beslutninger er nødvendige! Siden forrige udgave af dette blad har vindmølleforeningen også haft møde med Lars Chr. Lilleholt. Også han var enig i, at der skal tages beslutninger.

Hvornår sker det så? Hvad vil ministeren? Hvad vil regeringen?
Afregningen for vindmøllestrøm er helt i bund. I perioder langt under vindmøllens driftsomkostninger. Den stadig større afstand mellem elforbrugerens pris for en kWh og den afregning, vindmølleejeren modtager, kan ses som et udtryk for manglende integration af vindmøllestrømmen.

Vil problemet vokse i takt med, at vi både i Danmark og i nabolandene får stadig større mængder vindkraft i fremtiden?
Er vindmøllerne hinandens værste fjende?
Vil det blive stadig mere almindeligt, at vindmøller må standses, når de producerer mest og billigst? Er der en økonomisk og ressourcemæssig god begrundelse for at vindmølleejere kan tjene mere ved at standse møllerne og sælge systemydelser end ved at levere ren og billig strøm til el- og energiforbrugerne?

Elmarkedet er indrettet på en centraliseret fossil energiproduktion, der aldrig kommer igen. Derfor er store mængder fluktuerende produktion en udfordring for elsystemet. Men samspillet mellem elmarked og vindkraft kan ændres. Det er ikke uigennemskuelig mystik, men handler om helt konkrete lovgivningsmæssige beslutninger. Bl.a. afgiftsændringer.

Måske vil ministeren præsentere løsninger på foreningens årsmøde. I al fald har han gennem lang tid fastholdt, at beslutningsforslag må afvente resultater fra den tværministerielle arbejdsgruppe, der som følge af energiaftalen i 2012 blev nedsat for at analysere og komme med anbefalinger til ændringer vedr. afgifter og tilskud i energisystemet. For kort tid siden har han meddelt, at de for vindkraften centrale delanalyser og anbefalinger vil blive offentliggjort inden 1. april.
Den 2. april har derfor alle forudsætninger for at blive en politisk afgørende og spændende dato for mølleejerne.

På generalforsamlingen umiddelbart efter mødet med Lars Chr. Lilleholt har du den direkte mulighed for at få indflydelse på foreningens politik i de kommende år. Efter formandens beretning er der lagt op til debat.

Et medlem har indsendt forslag om, at foreningen sætter fokus på at bruge lobbyister til at hjælpe med at trænge igennem i den offentlige debat og styrke vores position overfor regeringen.

Mød op og lad os høre din mening.

Årsmødet tjener desuden som forum for debat og erfaringsudveksling mellem vindkraftinteresserede. På standene i messeområdet præsenterer en række firmaer fra vindmøllebranchen deres produkter og tjenester. Og erfa-grupperne opsamler aktuelle spørgsmål og problemer, så de efterfølgende kan indgå i efterårets erfa- og informationsdage for mølleejere.

Der er mere end nogensinde brug for at vise, at mølleejerne står sammen. Der skal sendes et klart budskab til regering og folketing. Lad os få det største årsmøde nogensinde.

Vi ses i Vingsted.

1.3.16

 

Læs mere

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings årsmøde lørdag den 2. april 2016 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

 

Program

Programmet for Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 2. april 2014

Hent program for dagen

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft