Fremtiden?
7 øre

Leder i Naturlig Energi, september 2015

I den danske politiske verden har der været usædvanligt
stille denne sommer. Folketingsmedlemmerne har brugt
sommeren til at puste ud efter valget. Det er velfortjent.

Det er hårdt arbejde at være medlem af Folketinget.
Vindmølleforeningen er klar til en aktiv politisk sæson
med en fokuseret indsats for medlemmerne. Vindkraften har brug for, at også politikerne nu for alvor kommer i arbejdstøjet. Den grønne omstilling kører skævt, hvis der ikke hurtigt tages beslutninger, der giver vedvarende energi højere værdi.

Vi ser afregningspriser for vindmøllestrømmen, der er så
lave, at indtægterne ved at producere el med en vindmølle nu i perioder er nede at røre ved de faste driftsomkostninger til service, vedligeholdelse og nødvendige forsikringer.

Gennemsnitsspotprisen pr. kWh var for den
første halvdel af 2015 ca. 16 øre.
I juli måned var afregningen nede på 6,5-7,1 øre!

Danske politikere kræver, at pristillæg til vindmøllestrøm
skal væk, og vindmøllerne skal ”klare sig på markedet”.
Ja tak, siger vi. Det både kan og vil vi. Det vil endda blive en dejlig dag, når vi ikke længere skal finde os i mistænkeliggørelse på grund af manges manglende viden om begrundelsen for ”tilskud”. Pristillægget er kun nødvendigt på grund af et skævvredent energimarked.
Forbrugerens elpris er ikke den ærlige elpris og afspejler
langt fra den samlede økonomiske belastning, som fossile brændsler giver anledning til via miljø- og klimabelastningen.

Når man dertil lægger store tilskud internationalt
til fossilt baseret teknologi og brændsel, er konkurrencevilkårene på energimarkedet mildt sagt skæve og politisk bestemte. Det ”frie” marked findes ikke.

Diskussionen om vindmøllestrømmens værdi og PSO-midler til pristillæg trænger til fokus på retvisende markedsrammer og ærlige elpriser.

Elmarkedets lovgivningsmæssige rammer er bl.a. en
afgiftsstruktur, der er et kludetæppe bygget op gennem
mange år for at regulere brug af kul, olie og gas. Den
antikverede afgiftsstruktur modarbejder den grønne
omstilling i stedet for at fremme den.

Derfor er det også rigtigt set af energiaftalepartierne, at
de i 2012 besluttede: ”Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds- og afgiftssystem, herunder mulighederne for at sikre rette incitamenter til omstillingen til et grønt, omkostningseffektivt og fleksibelt energisystem. Analysen vil være færdig i 2014”.

Den blev ikke offentliggjort i 2014. Det er den stadig
ikke blevet, men nu da både folketingsvalget og sommerferien er overstået, må vi have resultatet frem som grundlag for omgående politiske beslutninger. Vi kan ikke i årevis loyalt udbygge med mere vindkraft, mens regering og folketing lukker øjnene for, at den ønskede og logiske anvendelse af billig vindmøllestrøm til varmeproduktion og i transportsektoren ikke er mulig med markedsrammer, der modarbejder omstillingen.

Hvor længe skal vi vente, spørger foreningens medlemmer.
Vel vidende at foreningen i årevis har kæmpet for og
peget på løsninger og beslutninger, der giver vindmøllestrømmen højere værdi og rimelige og mere stabile afregnings- og pristillægsrammer, skal vi så stadig tage risikoen og vente?

Mølleejere spørger, om vi vil tilråde, at de nu straks
forsøger at sælge deres mølle til folk med mere is i
maven? Og investorer i nye møller bliver usikre.

Lige nu råder vi til endnu nogle måneder at afvente de
forventede politiske beslutninger. Vores nye energiminister kender fra mange år som energiordfører behovet.

Med scenen flyttet fra oppositionsbænken til ministerstolen venter vi nu på handling.

Det er vindmølleforeningens opgave at hjælpe vindmølleejerne og øvrige involverede i branchen i Danmark til det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det gør vi bl.a. ved at tilrettelægge en informationsdag i oktober, hvor vi samler al aktuel viden om den mulige og sandsynlige udvikling af elprisen de kommende år.

Temadagen henvender sig primært til usikre mølleejere og investorer, men alle interesserede er velkomne. Der er plads til mange i messecentret i Fredericia den 21. oktober, men først til mølle... Se programmet her.
Kom til Fredericia og få et beslutningsgrundlag.

I øvrigt kan du her i bladet finde information om alle
vindmølleforeningens temadage og regionale møder i
efteråret. Allerede her i september lægger vi ud med de
første medlemsmøder, en temadag om den turbulente
situation for husstandsmøller og årets store erfa- og
informationsmøde for mølleejere. På foreningens hjemmeside er der åbent for tilmelding.

Vi glæder os til at møde dig.

2.9.15

 

Bekymret for udviklingen i elprisen?

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings temadag "Elprisscenarier" onsdag den 21. oktober 2015 i Fredericia

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings temadag "Elprisscenarier" onsdag den 21. oktober 2015 i Fredericia

Program og tilmelding her

Medlems-arrangementer

Se alle Danmarks Vindmølleforenings arrangementer her.

Vindkraftens værdi

Hvordan bliver afregningen til mølleejerne forbedret?

Hvordan får vindkraften større værdi for samfundet?

Læs mere her.

 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft