At føje spot til skade

Det er næsten at føje spot til skade, når det netop i en situation med afregningspriser, der er så lave, at de i perioder er nede at røre ved de faste driftsudgifter, nu meddeles, at balanceringsgodtgørelsen nedsættes, og i øvrigt helt fjernes for møller, der er mere end 20 år.
Den gennemsnitlige afregning på spotmarkedet fra 1. januar 2015 til nu er nede på et gennemsnit på ca. 15 øre. Som bekendt var den i juli måned helt nede på 7,1 og 6,5 øre i hhv. DK 1 og DK 2.

Den skal naturligvis blive højere – ingen elproduktions-teknologier overhovedet kan producere el til så lave priser.

Danmarks Vindmølleforening har gennem en lang periode arbejdet målrettet på at gøre regering og Folketing opmærksom på problemet og anvise handlemuligheder i form af politiske beslutninger om nye lovgivningsmæssige rammer for elmarkedet, således at både fornuftig brug af vindmøllestrøm i Danmark og en bedre fungerende samhandel med vore nabolande bliver mulig.

Der er klare anvisninger på hvordan vindmøllestrømmen kan få en højere værdi både for samfundsøkonomien og vindmølleejerne.

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelse for balanceomkostninger i høring, således at beløbet på 2,3 øre nedsættes med en halv øre til 1,8 øre. Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft 1. januar 2016.

Baggrunden er, at det i følge EUs statsstøtteregler er et krav, at der sker en nedsættelse af beløbet, når det overstiger den gennemsnitlige balanceringsomkostning.
Det er ligeledes et krav i henhold til EU-reglerne, at støtteperioden kun er godkendt som 20 år.

Vi har nu indsendt foreningens høringssvar og vi forfølger sagen i forhold til Energistyrelsen.
Vi har ligeledes aftalt møde med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt om handlemuligheder i forhold til den meget vanskelige situation for vore medlemmer.

Se høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening vedr. udkast til bekendtgørelse om justering af balancegodtgørelse her.

Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelse for balanceomkostninger

18.11.15

 

Vindkraftens værdi

  • Bedre afregning til mølleejerne

  • Større værdi for samfundet

Følg med i Danmarks Vindmølleforenings arbejde

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft