Mølleejernes behov for en forening

Leder i Naturlig Energi, november 2014

Danmarks Vindmølleforening arbejder for gode og stabile rammevilkår for eksisterende møller. Store som små. Nye som gamle. Det betyder imidlertid ikke, at nye medlemmer kommer af sig selv. Sådan har det aldrig været, og sådan vil det heller ikke blive i fremtiden. Forudsætningen for at en mølleejer vælger at blive medlem er, at man bliver opmærksom på foreningens eksistens, og at man er overbevist om, at medlemskab kan betale sig.

Det viser erfaringen, at det kan. Vanetænkning hos nogle siger ganske vist, at det kun er pristillæg, der besluttes politisk, og at en forenings arbejde ikke kan ændre på markedsprisen eller afregningen for vindmøllestrømmen. Det er helt forkert. En stor del af elmarkedets rammebetingelser er politiske beslutninger. Derfor er Christiansborg det vigtigste sted, vindmølleforeningen arbejder for mølleejerne. Hvis ikke foreningen fandtes, ville mølleejerne være nødt til at opfinde den i en fart.
Lige nu er situationen, at afstanden mellem prisen for en kilowatt-time på det almindelige elmarked og den pris, vindmølleejerne opnår for vindmøllestrømmen, bliver stadig større.

Derfor er foreningen en hoveddrivkraft i det politiske arbejde for bedre indpasning af vindmøllestrøm og dermed sikring af den højest mulige markedsværdi af vindmøllernes produktion. Og vi bliver hørt på Christiansborg. Blandt andet fordi politikerne ved, at vi taler på vegne af næsten alle vindmølleejere.

I betragtning af, at Danmarks Vindmølleforening netop er en forening, og altså dermed en organisation, hvor det er frivilligt at være medlem, har vindmølleforeningen tilslutning og opbakning fra en høj andel af potentielle medlemmer. En dækningsgrad på i gennemsnit knap 80% af både instsalleret MW-kapacitet og antal opstillede møller i Danmark er usædvanlig høj, selv i foreningernes land. Hertil kommer, at tilslutningen er stabil. Der går faktisk år imellem, at et medlem melder sig ud af andre grunde end, at møllen er solgt!

Men ganske langsomt ændrer antallet af medlemmer og sammensætningen af medlemsgrupperne sig. I takt med at møllerne bliver større og en del af de mindre og ældre møller i disse år bliver taget ned, samles mange MW hos færre ejere, eksempelvis energiselskaber og forskellige grupper af store investorer. Og de ”gamle” møllelav afløses efterhånden af de nye ”20 procent-møllelav” omkring alle nye møller.

Da vores gennemslagskraft er ligefrem proportional med andelen af vindmølleejere, vi repræsenterer, er det afgørende, at vi til stadighed får de nye ejere af vindmøller som medlemmer. Vi tilrettelægger derfor nu en medlemskampagne, hvor vi både tager kontakt til alle mølleejere, der ikke er medlemmer, og også henvender os til ejere af nye møller.

Af sidstnævnte er ikke alle nødvendigvis bekendt med, at der findes en forening, som kan varetage deres interesser. Hertil kommer, at nogle af de nye ejere af vindmøller i disse år er investorer, der måske ikke har erfaring med eller et stort kendskab til vilkårene for drift og ejerskab af vindmøller i Danmark. De lever måske i en forestillingsverden om, at hvis man køber nye møller med papir på at alt – næsten alt – tilsyneladende er garanteret 15 eller 20 år frem, hvad kan så gå galt?

Vindmølleforeningens store årlige erfa-møde og teknik- og økonomimøderne landet over i vinterhalvåret, hvor hundreder af mølleejere udveksler erfaringer, giver, som det kan læses på de næste sider, nogle af svarene. De viser, at der ved ejerskab og drift af vindmøller skal tages stilling til mange spørgsmål, hvor det er ekstremt værdifuldt at kunne trække på andres erfaringer og stå sammen om løsninger. Og netop på grund af den store investering og omsætning i forbindelse med en vindmølle er foreningskontingentets størrelse en meget lille sag. En stærk interesseorganisation gør det mere sikkert at eje vindmøller.

Hvad enten man anskuer medlemskab fra en økonomisk eller politisk synsvinkel, er der ingen tvivl om, at mølleejerne de næste år får hårdt brug for foreningens arbejde. Det afspejler sig tydeligt i de problemer, der rejses på medlemsmøderne landet over.

Tag derfor i egen interesse fat i naboen, der enten ikke kender foreningens arbejde eller har valgt at køre på frihjul. Hjælp os med at fastholde, at Danmarks Vindmølleforening fortsat er foreningen, der taler på vegne af næsten samtlige vindmølleejere.

5.11.14

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

Indpasning af vindmøllestrøm

Læs mere om indpasning af vindmøllestrøm

Ny analyse fra Ea Energianalyse: Billig vindkraft – alt inklusive!

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft