Støjforurening
Når debatten støjer mere end vindmøllerne

Leder i Naturlig Energi, oktober 2013

Skræmmekampagnen mod vindmøller har efterhånden mistet enhver forbindelse til virkeligheden. Men frygtpropaganda virker. Som kommunalvalget nærmer sig, ser vi den ene byrådsgruppe efter den anden give op, når alvorligt forskrækkede borgere tager fat i dem. Og hvem vil ikke blive bange, når man får fortalt, at man – og ens børn og dyr – risikerer at blive syg, og ejendommen falder i værdi, hvis der stilles møller op i nærheden?

At der ikke eksisterer belæg for påstandene drukner i larmen. Der kan for nogle være en begrænset genevirkning, men mere vindkraft betyder reelt mindre sygdom: Det er solidt dokumenteret, at mange mennesker dør for tidligt på grund af luftforureningen fra fossile brændsler.

Kommunalpolitikerne bliver ofte hårdt pressede. På de offentlige borgermøder er det mere reglen end undtagelsen, at mindst et par af de professionelle tilknyttet den såkaldte ”naboforening” er kommet tilrejsende med det klare formål at medvirke til at piske en stemning op.

Man kan kende dem på, at de altid indleder med at sige, at de ikke er imod vindmøller, men … De ved, hvad der virker og kan på få minutter nå at nævne navnene på rigtig mange sygdomme.

Helt ublufærdigt tages alle virkemidler i brug. På nogle møder optræder som ”vidner” et af de tre syge mennesker, der gang på gang står frem i pressen. Og så er en saglig debat sat skakmat den aften! Sygdom skal vi alle tage alvorligt, og kritiske spørgsmål vil blive oplevet som arrogante og upassende. Nogle mennesker er ekstraordinært følsomme over for støj, og derfor kan man selvfølgelig aldrig hævde, at ingen vil blive generet af støj. Selv om der er skrappe grænser for støj fra vindmøller og nye tal viser, at lavfrekvent støj er mindre med større møller.

Også politikerne på Christiansborg er blevet pressede. En enkelt MF’er har indkaldt hhv. miljøministeren og sundhedsministeren til en række samråd, hvor de samme spørgsmål er blevet stillet igen og igen. Det er beklageligt men forståeligt, at ministrene har valgt at lukke af ved at imødekomme kravet om en undersøgelse.

Regeringens beslutning om en undersøgelse har efterfølgende foranlediget Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller til at sende et glædestrålende brev til landets kommunalbestyrelser. Her opfordres de til at sætte al vindmølleplanlægning i stå, til resultatet af undersøgelsen foreligger. Dvs. om to eller tre år.
De undlader at nævne, at de ansvarlige ministre siger, at der ”ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter” og ”Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.” Hele teksten kan ses her.

Det ville gøre debatten mere redelig – og planlægningsbeslutningerne mere overskuelige for politikerne – hvis man i den lokale debat fokuserede på, hvor møllerne skal stå? Er det mig eller dig, der skal kunne se dem? Og måske høre dem? Eller skal de kun til nabokommuner?

Folketinget har besluttet fordelingen på land og hav for de næste syv år. Op til strukturreformen blev det diskuteret, om amternes planlægningskompetence skulle overgå til regionerne eller kommunerne. Kommunerne ønskede naturligvis at påtage sig opgaven. Men når en professionel skræmmekampagne støttet af enkelte politikere rulles ud for fuld udblæsning, bliver det svært for kommunalbestyrelserne.

Uanset om den enkelte politiker tror på, at sygehistorierne har med vindmøller at gøre, er det fristende med en kommunal valgkamp lige foran sig at sparke besværliggjorte beslutninger til hjørne.

At de næppe behøver at frygte stemmetab for vindmølleplanlægning er en ganske anden sag. Der er heldigvis megen sund fornuft i synet på vindkraft. Det er ikke befolkningsflertallet, der føder debatten. Selv om man kan blive i tvivl, når man læser avisen, er vi meget langt fra borgerkrig. Kommunalvalg eller ej: Hvor længe vil kommunalbestyrelsesmedlemmer lade sig drive rundt i manegen på følelsesladede præmisser, der savner opbakning i virkelighedens verden?

Reelt løber deltagerne i borgermøderne om vindmølleplanlægning en større risiko ved at sætte sig ind i deres bil og vove sig ud i trafikken på vej hjem, end de ville udsætte sig for ved 20 års naboskab til en vindmølle.

Og dem, der bilder folk ind, at de bliver syge, påtager sig i virkeligheden et stort ansvar. Forhåndsindstillingens betydning er stor. Man kan blive syg af at være bange for at blive syg.

Og den sygdomsfremkaldende luftforurening bliver ikke mindsket.

1.10.13

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft