Velkommen til nye vindmøllemøder

Leder i Naturlig Energi, september 2013

Som fodboldspillere lige før sæsonstarten, står vi i Danmarks Vindmølleforening utålmodigt og venter på at komme i gang igen med en ny møderække. Programmet er klart, og vi har forberedt os godt forud for sæsonstarten.

Kalenderen med efterårets mange vindmøllemøder kan ses på side 30 i dette nummer af bladet.

Regionsmøderne bliver anderledes. Vi ændrer indhold og form. Ikke fordi den mødeform, vi har gode erfaringer med, ikke længere kan anvendes, men der er i stigende grad behov for mere tid til en grundigere behandling af de spørgsmål, der er relevante for henholdsvis ejere af eksisterende møller og interesserede i nye møller. Og vi kan ikke nå det hele på en enkelt aften.

Vi holder derfor en række regionsmøder kun for medlemmer, hvor der vil være plads til alle spørgsmål om møller i drift. Der vil være fyldig information om økonomi, afregning og teknik og kun kort orientering om aktuelle politiske spørgsmål af interesse for mølleejere. Men stadig plads til erfaringsudveksling, spørgsmål og debat.

Denne nye mødetype om økonomi og teknik er forbeholdt vore medlemmer og vil som de gamle regionsmøder blive holdt som aftenmøder rundt i landet.
Som noget nyt har vi tilrettelagt to særlige temamøder for interesserede i nye møller. Disse møder henvender sig ikke bare til nuværende medlemmer, men sigter på også at kunne tiltrække og inspirere nye potentielle mølleejere og andre vindkraftinteresserede. En række interne og eksterne eksperter vil fortælle om de forskellige faser i opbygningen af et nyt mølleprojekt. Indtil videre er der planlagt et møde på hver side af Storebælt. Møderne arrangeres sammen med to landboforeninger.

Efteråret byder desuden på en erfaringsudvekslings- og informationsdag for mølleejere i Vingstedcentret i slutningen af september. Og endvidere to temamøder om henholdsvis ejerskab af vindmøller i udlandet og husstandsmøller. Begge disse temadage afholdes i Messe Centret i Fredericia.

På årets store Vindtræf mødes vi som sædvanlig den første lørdag i november og denne gang hos LM Wind Power i Lunderskov. Vindtræf-programmets store temaer er ”Vinger - holdbarhed og effektivitet” og ”Vindmøller - landskab og dyreliv”. Vindmøllevinger er selvfølgelig et oplagt emne netop hos LM, men begge emner er vigtige for mølleejere.

Vindtræfdagen sluttes med et indlæg fra den europæiske vindkraftorganisation EWEA’s nye danske direktør Thomas Becker. Det glæder vi os til. Thomas Becker har tidligere haft centrale positioner som EU’s chefforhandler på klimaområdet og som afdelingschef i det danske
klimaministerium, hvor han havde et stærkt samarbejde med Connie Hedegaard. Mange vil også huske ham som idemanden bag COP 15 og styring af tilrettelæggelsen her, indtil statsministeren valgte at overtage ledelsen…

I Danmarks Vindmølleforening har vi store forventninger til Thomas Beckers arbejde for vindkraften som direktør for EWEA. Indenfor den korte tid, han har været direktør, er der allerede udarbejdet en ny politisk strategi for vindkraftorganisationen, hvor det er et
hovedmål at få udryddet myterne om, at fossile brændsler og atomkraft ikke får tilskud. De skjulte subsidier skal frem i lyset, og der skal arbejdes for at fremme ”forureneren betaler”-princippet. Hvis alle eksterne omkostninger ved elproduktion med fossile brændsler indgår i markedsprisen, er det ikke længere nødvendigt med pristillæg til vindkraft på land, påpeger EWEA.

Det er et arbejde, vindmølleejerne i Danmark i høj grad har brug for. Danske politikere kræver med stigende kraft, at pristillæg til vindmøllestrøm skal væk og vindmøllerne ”klare sig på markedet”.

Det både kan og vil vi! Det vil endda blive en dejlig dag, når vi ikke længere skal finde os i mistænkeliggørelse på grund af manges manglende viden om begrundelsen for ”tilskud”. Pristillægget er kun nødvendigt på grund af et skævvredent energimarked. Forbrugerens elpris er ikke den ærlige elpris og afspejler langt fra den samlede økonomiske belastning, som fossile brændsler giver anledning til via miljø- og klimaomkostninger. Når man dertil lægger skatte- og afgiftslettelser til fossilt baseret teknologi og brændsel, er konkurrencevilkårene på energimarkedet mildt sagt skæve. Det ”frie” marked findes ikke.

Diskussionen om pristillæg handler i høj grad om retvisende markedsrammer og ærlige elpriser. Det taler Thomas Becker om på Vindtræf.

Se hele mødeprogrammet på foreningens hjemmeside og husk tilmelding i god tid. Der er ikke ubegrænset plads ved alle arrangementer og det er først til mølle…
Tilmeldingen på foreningens hjemmeside er nu åben til alle efterårets møder: Regionsmøder, temamøder og Vindtræf.

Vi glæder os til at mødes!

28.8.13

 

Se alle foreningens arrangementer

Efterårets 11 arrangementer

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft