Dyr vindkraft?
Den samme rille - og så alligevel

Leder i Naturlig Energi, juni 2013

For dem, som har fulgt vindmølledebatten i en årrække kan det virke som om den kører i samme rille og at modstanden mod vindkraft lever af gamle myter, som blot gentages og gentages. Men samtidig sker der noget i den virkelige verden. Alt imens hidsige læserbreve, fortsat uden dokumentation, fortæller at vindmøller er farlige for dyreliv og menneskers helbred, bidrager danske vindmøller til en nedsættelse af luftforureningen og dermed en forbedring af sundheden. Og imens debatredaktionerne igen har glemt at elregningen ikke fortæller hele sandheden om prisen på el - sundheds- og miljøomkostninger bør også medregnes - så vokser vindmøllernes andel af den samlede energiforsyning og sparer samfundet for import af brændsel.

Når energipolitikerne diskuterer, om PSO-betalingen for investeringen i vedvarende energi er for høj, er det gået i glemmebogen, at de ældre møller, som ikke længere modtager pristillæg, fortsætter med at producere ren, import- og CO2fri strøm med gevinst for samfundet.
Især det økonomiske argument - "det er for dyrt med vindmøller" - er hørt før, også selvom økonomer og energieksperter i gentagne analyser har vist, at når miljø- og klimaomkostninger medregnes, er vindmøller den billigste teknologi. Postulaterne om den dyre vindkraft forstummede en periode efter at den engelske Sternrapport i 2006 viste, at på længere sigt er omkostningerne ved klimaforandringerne større end prisen for at bekæmpe dem her og nu. Det koster at etablere vindkraft nu - men det bliver endnu dyrere at lade være.

Anbefalingen fra den hjemlige Klimakommission i 2010 pegede i samme retning og netop af samfundsøkonomiske grunde på en markant udbygning med vindkraft.

Aktuelt har den politiske debat og stort fokus på krise og konkurrenceevne trængt klima- og miljødagsordenen i baggrunden. Det er nødvendigt med omkostningsbevidsthed også på kort sigt, men det ændrer ikke det forhold, at der stadigvæk er en regning at betale - for et mangeårigt ikke-bæredygtigt energisystem. Samfundets regning til sundheds- og miljøomkostninger forsvinder ikke, men bliver tværtimod større og større i takt med at den grønne omstilling sættes i bero med henvisning til, at vi ikke har råd.
Men krisehåndtering og grøn omstilling kan og skal håndteres samtidigt. Den europæiske vindkraftorganisation EWEA - med den nye og igen danske direktør Thomas Becker - peger på at vindmølleudbygningen kan bidrage til at puste liv i Europas skrantende økonomi.

En meget stor del af de europæiske kraftværker er udslidte, så hvorfor ikke skifte til ren teknologi, når nu der alligevel skal investeres store beløb i ny kapacitet?
Europa og ikke mindst Danmark har mange styrkepositioner inden for energi- og miljøteknologi.
Vindkraftindustrien beskæftiger 280.000 mennesker i Europa, og nye politiske initiativer kan medvirke til at kombinere den grønne omstilling med ny vækst.
En ny ramme for klima- og energipolitikken med nye bindende mål for vedvarende energi i 2030 kan sammen med justeringer i EUs kvotesystem give ny optimisme.

Danmark har rekorden i vinddækning, dvs. andelen af det årlige elforbrug, som dækkes af vindkraft. I relativ ubemærkethed nåede vindkraftdækningen i 2012 op over 30%. Enkelte områder i Nordtyskland og Spanien er på samme høje niveau. Målet er 50% i 2020, et niveau som vækker nysgerrighed i udlandet, men som ikke desto mindre er teknisk opnåeligt og økonomisk og miljømæssigt ønskværdigt. Her er måske et potentiale for dansk systemeksport.

En ny rapport fra de danske energi-, miljø og erhvervsstyrelser om grøn energiteknologi påpeger, at grøn omstilling skaber efterspørgsel efter netop den type teknologi og viden, hvor Danmark har en fordel.
Rapporten ”Grøn produktion i Danmark – og dens betydning for dansk økonomi” viser at den grønne produktion tegner sig for ca. 10% af den samlede omsætning i danske virksomheder med mindst én ansat, og at den grønne eksport ligeledes svarer til ca. 10% af den samlede danske eksport.

Blandt de grønne erhvervsområder har varer og tjenester relateret til vedvarende energi den største andel og blandt EU-lande har Danmark den største grad af eksportspecialisering indenfor vedvarende energiteknologier.

Det betyder, at når og hvis den grønne omstilling tager fart, så har det med en international sammenligning relativt størst betydning for dansk eksport og dermed også for vækst og økonomi i Danmark.

Der er med andre ord rigtig god grund til at bakke op om de danske vindmøller og ikke bare i relation til forsyning og miljø, men også af hensyn til økonomisk vækst og arbejdspladser. Hvorvidt en sådan erkendelse finder vej til den lokale vindmølledebat, er en anden sag.

29.5.13

 

Læs også

Energi, miljø og klima

Hvad koster vindkraften på elregningen

De skjulte omkostninger ved elproduktion

Danske arbejdsplaser i vindkraft

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft