Klimapolitik:
Når klimadebat bliver hysteri

Leder i Naturlig Energi, april 2013

“En typisk husstands elforbrug udledte sidste år 301 kg CO2 mindre end året før. Hvor en husstand i 2011 udledte 1.512 kg CO2, udledte den kun 1.211 kg sidste år.
Elproduktionen fra vindmøller steg sidste år med knap 11%, hvilket gav mere vind i stikkontakterne end året før. Samtidig er forbruget af biomasse steget lidt i forhold til 2011. Disse forhold, som afspejles i Miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark i 2012, gav anledning til den markant lavere udledning af CO2 per kWh.
Det blæste en lille smule mindre i 2012 end i 2011 (indeks 95,2 mod 100,1), til gengæld har der været en større installeret effekt i 2012, hvilket totalt set giver en stigning i elproduktionen fra vindmøller.”

Fra Energinet.dks hjemmeside

Hysteriet har gode kår for tiden, bl. a. takket være medier uden krav til logisk tænkning, og såkaldte vismænd, der øjensynligt hylder princippet om at gentage lidt svage argumenter i håb om, at folk med tiden tror på dem. Det handler om klimapolitik i almindelighed samt CO2-udledning og elpriser i særdeleshed.

Den såkaldte PSO-afgift er steget i 2012, fordi elprisen er faldet, bl. a. fordi vindmøllerne, når det blæser, presser den danske forbrugers elpris ned. Vindkraftens prispres på Nordpool sparer i størrelsesordenen 2-3 øre/kWh på elregningen – men altså også på mølleejerens afregning.

For nu at sætte de hysteriske udfald i relief, så ligger PSObetalingens reelle betydning på elregningen i en størrelsesorden på niveau med eller lidt højere end de nævnte 2-3 øre.

Men da PSO-afgiften betales over elforbruget, har Jyllands-Posten, der nødig risikerer at ødelægge en god historie ved at se en sag fra begge sider, spurgt politikere, om man ikke vil reagere på, at elforbrugerne ”aldrig har betalt så meget i direkte støtte til grøn energi”. Det vil Venstre gerne. Derefter kunne ”nyheden” løbe pressen rundt.

At PSO-udgifterne steg, fordi elprisen faldt, og vindmøllerne selv var med til at skære toppen af den elregning, som forbrugerne ellers skulle have betalt, kom øjensynligt ikke sagen ved.

Hvad vi alle i 2012 har fået for PSO-afgiften, har Energinet.dk netop fortalt, som det fremgår midt på siden. I en tid, hvor CO2-bekæmpelse er nærmest bandlyst, fordi økonomien vægtes højere end vore børn og børnebørns fremtid, er små fremskridt værd at tage med.

De såkaldte vismænd har gentaget, at det efter deres mening ikke nytter at bekæmpe CO2-udledning, fordi andre lande bare udleder mere.

Derudover tror vismændene ikke på tyngdekraften: At vindmøllerne i sig selv har en prisdæmpende effekt kan ikke passe, mener vismændene, der forklarer, at hvis fossile brændsler stiger i pris, vil vindproduceret el også blive dyrere. At vindmøllen er købt og betalt en gang for alle, og ”brændslet” er gratis, er en erkendelse, hvis konsekvenser vismændene stadig har til gode.
Efter deres mening bør man se EU’s CO2-kvoter som ”et omkostningseffektivt tiltag til at begrænse udslip af drivhusgasser”. At EU-kvotesystemet er kollapset, og at ingen ved fornuftens fulde brug tror på, at det ændres, så længe EU’s kulproducerende lande kan nedlægge veto, anfægter ikke de vise mænd.

Men imens har klimapolitikken det vel ikke så dårligt, når den økonomiske krise har sat så megen industri og aktivitet i stå, at CO2-udledningen er blevet mindre? Desværre jo.

Amerikanske målinger i februar 2013 viser, at den CO2-koncentration, som ifølge fagfolk skal holdes mellem 350 og 400 ppm for at sikre under to graders opvarmning - og dermed en civilisation, som vi kender den, som videnskabens advarsel nu lyder - i februar 2013 nåede op på 396,8 ppm. Prognosen er nu, at de 400 ppm nås tidligt i 2015. For som vismændene rigtigt påpeger, udleder andre lande mere CO2, mens Danmark reducerer. I 2012 steg det f. eks. i Tyskland med 1,6% takket være voksende kulforbrug.
Og der er 50 nye kulkraftværker er under bygning eller planlægning i Europa.

Så der er åbenbart nogle, som gerne vil bruge den aktuelle politiske og økonomiske situation til at vende tilbage til tidligere tiders snævre og kortsigtede fokus alene på energipriser – uden at ænse, hvad man får for pengene, eller hvad vores børn risikerer af fremtidige regninger.

Men moderne energipolitik handler altså også om miljø, sundhed, forsyning og teknologi.

Danmarks Vindmølleforening håber, at energiministeren står fast på de aftalte mål og midler. Vi har ikke brug for at vende tilbage til tidligere tiders kortsigtede hovsa-polik.

3.4.13

 

Læs også

Energi, miljø og klima

Vindkraft i vismandsrapporten
- og de faktiske forhold, artikel af Henrik Skotte i Naturlig Energi, april 2013

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft