Opfølgning på energiaftalen:
Rettidig omhu - nu

Leder i Naturlig Energi, februar 2013

Julen varer længe, koster mange penge, hedder det i Peter Fabers gamle julesang. I de fleste familier synges den dog nok mere lystigt end klagende. Man har jo fået rare sager for de mange penge…

Dagen efter var der ikke så mange lystige toner fra vindmølleforeningens medlemmer. Den 25. december fik vindmølleejerne en ekstra regning. I nogle få timer blev misforholdet mellem elforbrug og elproduktion så stort, at afregningsprisen gik i minus (se side 6). Den nat tabte ejerne af møllerne i Vestdanmark 18 mio. kr. på få timer.

Heldigvis har det endnu kun været nogle få gange og et lille antal timer, det er gået helt galt. I 2012 var der, ud af årets 8.760 timer, kun 34 timer med elpriser på 0 øre eller derunder. Men tilstrækkeligt til at både ejerne af eksisterende møller og investorer i nye møller bliver usikre. Kan indpasningen af vindenergien følge med, når vi de næste år får mange nye møller både på land, kystnært og i store havmølleparker. Hvad sker der, når Anholt, Horns Rev III og Kriegers Flak er i fuld produktion? Risikerer vi i fremtiden mange timer med meget lave eller negative priser?

En af de bekymrede er Jan Olesen, der på side 34 opridser de kendte virkemidler til udligning af ubalance mellem udbud og efterspørgsel: Større og åbne handelsforbindelser til udlandet og etablering af nye indenlandske styringsværktøjer. Og så har han et interessant nyt forslag

Danmark er ikke en ø i energipolitisk sammenhæng. Med et stadig større nordeuropæisk elmarked og energipriser, der bestemmes af den globale udvikling, er stærke transmissionsforbindelser til udlandet ikke bare en nødvendighed, men en stor fordel for Danmark. De sidste mange års konstante selvforsyning er slut. Januar 2013 blev den første måned, hvor vi var afhængige af import af el fra nabolandene. Gode markedsforbindelser til landene omkring os er derfor i fremtiden nødvendig af mange andre årsager end vindkraften.

Derfor arbejder Energinet.dk lige nu på at trække flere nye linjer ud fra Danmark. Et nyt kabel mellem Danmark og Norge bliver etableret, og eksisterende forbindelser til Sverige og Tyskland bliver udvidet. Til Tyskland kommer inden 2020 en ny forbindelse via Kriegers Flak. Også inden 2020 kommer et nyt kabel til Holland, og en forbindelse mellem Danmark og England er ved at blive undersøgt.

Det er ikke et stort problem med en enkelt dyr julenat, men usikkerhed om fremtiden vil være ødelæggende for de nødvendige investeringer i nye vindmøller. Derfor er det også nu, der skal sættes turbo på styrkelse af både de europæiske politiske markedsaftaler og de fysiske transmissionsforbindelser.

Men gode markedsforbindelser til udlandet klarer det ikke alene. Det er vigtigt for både samfundsøkonomien og forsyningssikkerheden, at vi i Danmark kan anvende mest mulig af den billige vindmøllestrøm selv.

De politiske beslutninger om mål i 2020 og senere skal følges op med lovgivning om markedsrammer, der trækker investeringerne i den ønskede retning og skaber en sammenhængende omlægning af energiforbruget til både el, varme og transport. Bl.a. skatte- og afgiftslovgivning skal fremme og ikke modarbejde omlægningen fra fossile brændsler til vedvarende energi.
Og der er mange håndtag, der kan drejes på i Danmark.

Det var vigtigt for anvendelsen af vindkraft, at kraftvarmeværkerne kom på markedet og har fået incitament til at bruge el, når den er billig. På transportområdet er derimod næsten intet besluttet trods megen snak om elbiler og eldrevet kollektiv trafik.

Kravet om indpasning af vindmøllestrømmen i takt med ny udbygning har i snart mange år været det højest prioriterede emne på Danmarks Vindmølleforenings politiske dagsorden.

Med en stadig stigende andel af el produceret med vindenergi er indpasningsopgaven absolut forudsigelig. Selv om kritikere af vindkraft flere gange om året prøver at lancere som en ny erkendelse, at det ikke blæser hele tiden, er problemstillingen på ingen måde ny.

Og der er løsningsmuligheder (se Naturlig Energi januar).
Det er Energinet.dk, der har hovedansvaret for indpasningen af vindmøllestrømmen i energisystemet. Man har erfaring med store mængder vindkraft-el gennem mange år og er klar til at løse opgaven.

Derfor anbefaler Danmarks Vindmølleforening, at regering og folketing lytter til Energinet.dk og allerede nu i 2013 som opfølgning på energiaftalen og klimapolitikken beslutter de lovgivningsmæssige og økonomiske værktøjer, der er nødvendige for omstillingen og den fremtidige stabilitet og forsyningssikkerhed.

30.1.13

 

Læs også

Indpasning af vindmøllestrøm i elsystemet

Mytedræber: Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet?

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft