Erfadagen 2012
Derfor er udveksling af erfaringer nyttig

Leder i Naturlig Energi, november 2012

Udveksling af erfaringer mellem mølleejere har i Danmarks Vindmølleforenings snart 35-årige historie været et stærkt grundlag for foreningens styrke. Det har betydet, at vindmølleforeningen til enhver tid har kunnet handle på baggrund af præcis viden om vindmøllernes tilstand og vindkraftens fordele og ulemper. Opsamling og deling af erfaringer har ofte også støttet industrien, når mølleejere påpegede tekniske problemer, som fabrikanterne derefter kunne nå at afhjælpe i tide og således undgå store problemer med senere serieskader.

Mølleejerne har fortsat de første, helt konkrete erfaringer med møllerne, når der er problemer. Det er dem, der får regningen. Og det er dem, der i det virkelige liv ved, hvad der skal til, for at møllen kører og producerer godt.
Vindmølleforeningen organiserer erfaringsudveksling mellem mølleejere i mange sammenhænge. På alle foreningens arrangementer for medlemmerne er der plads til, at mølleejerne kan komme til orde og plads til erfaringsudveksling.Det gælder både ved regionsmøderne, de større temamøder og ved Vindtræf.

Ved foreningens årsmøde var det i mange år traditionen, at repræsentanter for alle ejergrupper mødtes fredag aften og lørdag formiddag forud for foreningens generalforsamling.Det fungerede fint i en lang periode, men de senere år har der været brug for mere samlet tid. Der er ofte tale om komplicerede problemer, hvor der er brug for plads til både erfaringsudveksling med ejere af samme møllefabrikat, redegørelser fra repræsentanter for den aktuelle fabrikant og opsamling og aftaler om løsninger i samråd med de tekniske DV-konsulenter.

Det har ført til, at vi sidste år arrangerede en hel eftermiddag med program for ejere af samme fabrikat. Den efterfølgende evaluering viste entydigt, at der var behov for at udvide til en hel dag. Det blev til erfa- og informationsmødet for mølleejere, der blev gennemført sidst i september i år i Vingsted. Det særlige tema var ”Service, tilsyn og vedligeholdelse”. Program og præsentationer fra dagen kan ses på her.

Temadagen blev - ligesom temdagen om husstands- og minimøller 14 dage før - en succes, som ikke burde overraske nogen. Hvis man har købt en vindmølle til mange millioner kr., som helst skulle producere uden de store problemer de næste mange år, er man selvfølgelig interesseret i at møde andre i samme situation. Og man er ligeså interesseret i at møde mølleejere, der har nogle års erfaringer. Kører møllen problemfrit? Og ikke mindst: Hvad stiller man op, hvis den ikke gør det?

Enkelte helt nye mølleejere tror, at de er dækket fuldstændigt ind med garanti fra fabrikanten, gode serviceaftaler og en omfattende forsikringsaftale. Det er alt sammen nødvendigt, men alle mølleejere finder før eller senere ud af, at det ikke er nok.

Den store tilslutning til erfa-dagen viste, at især erfarne mølleejere, som f. eks. har skiftet en ældre mindre mølle ud med en ny og større, er helt klar over dette forhold, mens nye og mere uerfarne mølleejere ofte er tilbøjelige til at læne sig op ad en tryghed, som kan vise sig at være falsk, fordi garanti og forsikringer nu en gang aldrig dækker 100%.

Det kan blive rigtig dyrt, hvis man skal opdage det på den hårde måde, og derfor er det også forventningen, at endnu flere af ejerne af de helt nye møller benytter tilbuddet om at møde andre nye mølleejere på erfa-dagen næste år.

Når man har købt en mølle, er ejeren - naturligvis - ansvarlig for møllen. Det gælder både det lovgivningsmæssige, tekniske og økonomiske. Der er derfor til stadighed mange spørgsmål at tage stilling til. Det - og en række faldgruber - blev indgående drøftet på erfa-dagen, hvor firmarepræsentanter og fagfolk indenfor forsikring, service og vedligeholdelse deltog sammen med vindmølleforeningens tekniske konsulenter.

I en række oplæg blev beskrevet og diskuteret de problemer og risici, man som mølleejer bør kende og helst også sikre sig imod. Og helst før ulykken sker (se side 6-11).

Ejere af nye møller har ikke altid de samme spørgsmål og erfaringer som ejere af møller, der har produceret i mange år. Derfor planlægger vi til temadagen næste år at organisere særlige erfa-grupper for ejerne af helt nye Vestas- og Siemens-møller.

Erfa- og informationsmødet for mølleejere er i øvrigt det eneste af foreningens mange informationsmøder og temamøder, hvor der kun er adgang for foreningens medlemmer.

6.11.12

 

Læs også

Program og præsentationer fra erfadagen 2012.

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft