Klimapolitik:
Nedsmeltning? Det klarer vore børn

Leder i Naturlig Energi, oktober 2012

Klimaudfordringen er ikke blevet mindre. Hen over sommeren har klimaforskere berettet om nye rekorder i afsmeltningen af is i Grønland og på Nordpolen. Den politiske opmærksomhed på sagen er ligeledes nedsmeltet. Hos mange politikere og medier virker det som om, at klimaproblemet er gået i glemmebogen i takt med de fortsatte dårlige tal for arbejdsløshed og europæisk økonomi.

Men det ændrer ikke ved, at det fortsat er billigere for samfundet og dermed os alle at gøre noget ved klimaudfordringen nu og ikke i morgen. Lavkonjunktur eller ej, det er et udtryk netop for økonomisk ansvarlighed at holde fast i den grønne omstilling. Det bliver kun dyrere, jo længere vi udskyder omstillingen til et energisystem uden fossile brændsler.

Det er ikke noget nyt budskab. Det sagde den danske Klimakommission i 2010, og før det, den engelske Stern-rapport og mange andre. Men udfordringen er uforandret – vi kan ikke fortsætte med det nuværende energisystem, uanset at de kortsigtede økonomiske problemer også er alvorlige.

Klimaspørgsmålet er ikke bare en nørdet diskussion om, hvorvidt middeltemperaturen stiger 2,0 eller 2,5 grader, eller om havisen ved Nordpolen forsvinder i 2016 eller 2017. Det er også en diskussion om, hvordan der fortsat skal komme strøm ud af de to huller i væggen, når kampen om ressourcerne har drevet prisen i vejret, eller når miljø- og klimaomkostninger for alvor tynger budgettet.

Derfor er det bekymrende, at klimakommissær Connie Hedegaard i løbet af den økonomiske krise ikke ligefrem har fået større tilslutning fra EU landene til ambitiøse klimamålsætninger. Derfor er det bekymrende, at et større dansk oppositionsparti afviser, at der er brug for yderligere CO2-reduktioner og afviser klima- og energiminister Martin Lidegaards kommende klimaplan. Det sker med henvisning til Danmarks konkurrenceevne og den svære økonomiske situation – som om en udskydelse af den grønne omstilling skulle være løsningen på udfordringerne til klima, forsyning og økonomi.

Heldigvis har Martin Lidegaards ideer om en klimaplan – og senere en decideret klimalov - fået en anderledes positiv og konstruktiv modtagelse af f. eks. stort set alle erhvervsorganisationer. De vil gerne tage et medansvar, ikke mindst fordi der også er fremtidige arbejdspladser og forretningsmuligheder i at fortsætte den grønne omstilling.

Den danske regering har en klimamålsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40% i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Med opfyldelse af målene i den energipolitiske aftale fra marts i år kommer man et stykke af vejen, nemlig ca. 34%. Der mangler således endnu ca. 6 procentpoints, og det er planen, at finde disse reduktioner indenfor landbrug, transport og affald.
Klima- og energiministeren har sat sine embedsmænd i gang med at udarbejde en klimaplan og et katalog af forskellige virkemidler til at nedbringe CO2 udledningen i transport-, landbrugs- og affaldssektorerne. Den vil formentlig foreligge senere på året. Efter en politisk diskussion i foråret 2013 er det ministerens plan at udforme en decideret klimalov efter engelsk forbillede.

I England samlede man for et par siden klimamålsætninger og handlingsplaner i en stort anlagt klimalov som evalueres hvert eneste år. Den engelske klimalov har forpligtet både den nuværende og de kommende regeringer til en 80% reduktionsmålsætning i 2050, og et uafhængigt ekspertpanel evaluerer hele tiden, om planen følges.

Der er behov for at tænke langsigtet, så de helt akutte problemer ikke får os til at glemme klimaudfordringen. Opgaven skal løses på tværs af de forskellige sektorer, så ingen kan løbe fra ansvaret med henvisning til særinteresser. Igen er den engelske klimalov et forbillede med klimahensyn som en tværgående forpligtelse i alle offentlige instanser og faste årlige afrapporteringer om målopfyldelsen.

For et par år siden var Danmark et foregangsland på klimaområdet. Nu har andre overtaget førertrøjen, men heldigvis synes ministeren, erhvervsliv, NGO’er og tilsyneladende også de fleste politiske partier, at der stadig skal arbejdes frem mod en bæredygtig situation.
Det står nemlig ikke i modsætning til at bekæmpe arbejdsløshed og gældskrise.

4.10.12

 

Læs også

Energi, miljø og klima

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft