DV-regionsmøder:
Velkommen til den rigtige vindmølledebat

Leder i Naturlig Energi, september 2012

Her i september indleder vi efterårets mange informationsmøder.
Danmarks Vindmølleforening har ikke lokalafdelinger og derfor mødes medlemmerne rundt om i landet for information og erfaringsudveksling. Som det ses side 14 er regionsmøderne som sædvanligt suppleret med særlige temamøder.

Regionsmøderne tilrettelægges for foreningens medlemmer, men alle er velkomne. Vi har ikke noget at skjule. Vindkraftinteresserede, der endnu ikke er medlemmer, skal have mulighed for at møde foreningen. Og hvor nye møller er på vej, savner de kommende naboer ofte saglig information. I den udstrækning, der er plads til det, kan de her få svar på spørgsmål fra erfarne folk. Vi lægger vægt på, at alle kan komme til orde, men vi prioriterer, at der i løbet af aftenen skal være plads og tid til, at foreningens medlemmer kan udveksle erfaringer og få afklaret tekniske, økonomiske og vindkraftpolitiske spørgsmål.

Omrejsende vindmøllemodstandere med tilknytning til den såkaldte naboforening ser vore åbne møder som en god lejlighed til at få taletid overfor de inviterede politikere og samtidig med frygtpropaganda forsøge at forskrække potentielle naboer til nye lokale vindmøller.
Det kræver en effektiv mødeledelse og rimelig fordeling af taletid. Den opgave er vi opmærksom på! Vi bruger ikke kræfter på at arrangere møder, der ubegrænset stilles til rådighed for skræmmekampagner.

Den offentlige debat om nye vindmølleprojekter er intensiveret de seneste år. Debat er godt og nødvendigt i et demokrati. Vindmøller er hverken usynlige eller lydløse, så det er kun naturligt, at potentielle vindmøllenaboer stiller spørgsmål. Vi bruger mange ressourcer på information. Se www.dkvind.dk og VidenOmVind-projektet med indlæg i aviserne og hjemmesiden www.videnomvind.dk. Saglig information er der hårdt brug for.

Et par eksempler fra sommerens debat illustrerer problemstillingen. I læserbreve bragt mange steder blev det postuleret, at en Megafon-undersøgelse viser, at 93% af befolkningen ikke synes, der skal opføres flere vindmøller på land.

Unægtelig en overraskende påstand, når holdningsundersøgelser generelt viser en meget stor opbakning til vindkraft, også i ens eget lokalområde. Vi har ledt forgæves efter den påståede Megafon-undersøgelse og har ikke kunnet finde dokumentation for de 93%. Derimod er det sandsynligt, at læserbrevsforfatterne bruger en undersøgelse fra februar 2011, hvor et spørgsmål går på, hvor folk foretrækker ”at fremtidige møller først og fremmest placeres”. Bemærk udtrykket ”først og fremmest”: Alle ved, at der i fremtiden bliver brug for langt mere vindkraft, end der kan være på land. 73% foretrækker ”at fremtidige møller først og fremmest placeres på det åbne hav”, og 7% først og fremmest på land. Hvis man behændigt trækker de ovennævnte 7%, der foretrækker landmøller, fra hundrede (100), så kommer man via en grov fordrejning til 93%, som postuleres at være direkte imod landmøller. Undersøgelsen forholder sig ikke til priser eller omkostninger.

Et andet af sommerens misbrugte emner i den lokale debat om vindmøller er spørgsmålet om, hvilke konsekvenser, det har for nabohusene, når der opstilles nye vindmøller. Kan husene sælges? Taber de mere i værdi end huse i sammenlignelige områder? Postulatet i mange artikler og læserbreve er uden dokumentation - noget i stil med ”Store vindmøller gør nabohusene usælgelige og stavnsbinder beboerne”.

En interessant lille undersøgelse af hushandler på Tåsinge, viser, at det er helt forkert at tale om stavnsbinding.

Der rejstes i september 2009 to vindmøller med en totalhøjde på 126,5 m. Undersøgelsen af hushandler i en afstand op til 1,5 km fra vindmøllerne viser, at der fra april 2009 til marts 2012 er solgt mindst 14 ejendomme på helt normale vilkår (se side 10).
Den generelle tilbagemelding fra de nyslåede husejere er, at de befinder sig godt og slet ikke, eller kun i mindre omfang, registrerer problemer ved naboskabet til vindmøllerne.

Som led i analysen er der også foretaget en opgørelse af udbudspriser og realiserede salgspriser i møllernes nærområde kontra et tilsvarende referenceområde på Tåsinge – længere væk fra vindmøllerne. Her viser en sammenligning med 11 tilfældigt valgte ejendomme, at der ikke er nogen forskel på de to områder.
Datamaterialet her er lille. Men tallene indikerer ikke, at nabohuse til vindmøller generelt har en anden prisudvikling end andre huse.

Kom og vær med på foreningens regionsmøder. Vi indbyder til nøgtern information og debat på et sagligt grundlag.

28.8.12

 

Læs også

Se Danmarks Vindmølleforenings arrangementer

Naboskab til vindmøller gør det ikke sværere at sælge hus, Viden om Vind, august 2012

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft