Elregningen: Derfor er vindkraft en gevinst for forbrugeren

Leder i Naturlig Energi, juli 2012

I september rejses mellem Grenå og Anholt de første vindmøller i Danmarks største havmøllepark, hvorfra 111 møller fra 2013 skal dække 4% af danske forbrugeres elbehov. 400 MW-projektet har i den offentlige debat været udlagt som en udgift for el-forbrugerne al den stund, at møllernes produktion udover strømprisen belønnes med et pristillæg for den forureningsfri el i de første ca. ti år. Derefter venter for disse som for alle andre nye møller alene den rene markedspris på strømmen.

Og dermed er vindproduceret el med garanti langt billigere end ”sort” strøm. Den modtager fortsat langt større tilskud end vedvarende energikilder nogensinde har gjort. Og det vil fortsætte, indtil Riokonferencens mest opløftende, men desværre ikke særligt forpligtende mål om udfasning af støtte til fossile brændstoffer bliver en realitet. Det kan have lange udsigter.

Det er imidlertid også et åbent spørgsmål, hvor meget den forureningsfri el de første år af møllernes levetid egentlig koster forbrugerne ekstra?

Det skyldes, at møllerne i sig selv presser forbrugerprisen på el. Og sommetider med mere end pristillægget til møllerne. Den seneste opgørelse, som blev foretaget af Risø DTU i 2009, viste, at prispresset fra møller reducerer elprisen med 2-3 øre/kWh. Det er omtrent det samme niveau, som de seneste års PSO-omkostning til vindmøllestrøm.

Hertil kommer sparede miljø- og sundhedsomkostninger som elforbrugere og skatteborgere på længere sigt ellers kommer til at betale, hvis ikke der skiftes fra sort til grøn.

Møllernes prispres i Danmark kan studeres på den nordiske elbørs Nord Pool, hvis man dag for dag sammenligner spotpriserne med, hvor meget det blæser.

Prispresset afgør, om og hvor meget, den forureningsfri elektricitet fra møllerne i sidste ende vil koste forbrugerne. Givet er det, at Anholt-møllerne vil presse prisen endnu mere end hidtil.

Og skulle prispresset ikke eliminere hele PSO-udgiften de første ti år af vindmøllernes levetid, er elforbrugerne ubetinget vinderne de følgende mange år, når møllernes strøm afregnes til den rene markedspris. Og møllerne vel at mærke fortsat presser forbrugerprisen år efter år.
Omvendt er prispresset et problem for mølleejere, som kan konstatere, at jo flere møller, des større er prispresset og des lavere bliver ikke kun forbrugernes elpris, men også den elpris, som møllerne afregnes efter.

Men den slags kendsgerninger plejer ikke at distrahere de mest højlydte kritikere af en langsigtet ren og bæredygtig elforsyning.

De kan ligesom andre, der måtte være interesseret i seriøs viden, i næste nummer se en opdateret oversigt over elprisens sammensætning. Den viser på grundlag af Energinet.dk’s opgørelse af Danmarks elforbrug i 2011 blandt meget andet

  • at markedsprisen for vindproduceret el lå 2,45 øre/kWh lavere end den samlede elpris.
  • at den gennemsnitlige afregning for vindproduceret el er faldet fra 59 til ca. 45 øre/kWh i perioden 2001-2011, mens f. eks. afregningen for decentral kraftvarme-el er steget fra 39 til 51 øre/kWh,
  • at forbrugerne kan glæde sig over, at geografisk spredt placerede vindmøller i højere grad end få centralt placerede kraftværker sparer net-tab, som der også kun ville være forbrugerne til at betale for og
  • at vindmøllestrømmen i 2011, som var et normalt vind-år, dækkede op mod 28 % af elforbruget i Danmark.

Med til billedet hører sidst, men ikke mindst, at vindproduceret elektricitet i de kommende år vil kunne produceres billigere og billigere i takt med at møllerne bliver større og mere effektive. Til sammenligning har vindmølleindustrien siden 1980 sænket sine omkostninger ved bygning og opstilling af vindmøller med 90%. Intet tyder på, at udviklingen ikke fortsætter, især i en tid, hvor konkurrencen mellem møllefirmaerne internationalt skærpes.

17.7.12

 

Læs også

Faktablad Ø3 Vindkraften og elregningen

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft