Informationsbehov: Skal myter eller fakta styre beslutninger?

Leder i Naturlig Energi, februar 2012

Danmarks Vindmølleforening indbyder hvert år til op mod 20 regionsmøder rundt om i landet.

indmølleforeningen har ikke lokalafdelinger, men på regionsmøderne kan foreningens medlemmer mødes for information og erfaringsdeling. Møderne har et fast program, hvor vi møder centrale politikere fra kommunerne eller Folketinget, får information om foreningens initiativer og resultater og kan stille spørgsmål til tekniske konsulenter og andre fagfolk. Medlemmernes forslag på møderne har stor betydning for foreningens arbejde og har ofte givet de gæstende energi- og miljøordførere konkret inspiration til det aktuelle politiske arbejde.

Møderne er åbne også for ikke-medlemmer og annonceres lokalt. Dialog og åbenhed er foreningens stil.

Vindkraft er sund fornuft, og vi har ikke noget at skjule. Og ofte har enkelte vindkraftskeptiske brugt lejligheden til at få svar på spørgsmål.

På nogle af de seneste møder har vi haft besøg af folk der har det tilfælles, at deres kommune planlægger for møller i nærheden af, hvor de bor. De er ofte påvirket af den aggressive og velorganiserede skræmmekampagne mod møller på land, der har fået ukritisk medvind i dagspressen de sidste par år.

Nyt er det også, at professionelle vindmøllemodstandere, - ofte med forbindelse til “Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller”, dukker op til nogle af møderne og forsøger at forskrække forsamlingen. Der er ingen ende på de livstruende sygdomme og værdiløse naboejendomme, der kan forventes i endog stor afstand af nye vindmøller. Det store slagnummer er den lave del af al lyd, den såkaldte lavfrekvente støj. Illusionsnummeret går ud på at bilde folk ind, at hvis man engang imellem kan høre vindmøllerne, er man udsat for en særlig farlig støj. Det er grundigt afvist af fagfolk, men da frygt er et effektivt skræmmemiddel, stopper det ikke agitationen.
Kampagnen har dog bedre vilkår i pressen end på foreningens møder, hvor der altid er mange, der kender virkeligheden og selv har erfaring med at være naboer til vindmøller.

Værre er det, at negative udsagn er godt stof i dagspressen. Selv om det er de samme historier, der bringes igen og igen, gør det naturligvis indtryk på usikre potentielle naboer til nye vindmøller. Og dermed på kommunernes politikere.

Det er ofte vanskeligt for kommunerne at håndtere den lokale debat om placeringer. Når kampagnen fremfører en for lægmand uigennemskuelig blanding af rigtige og forkerte oplysninger – og det endda står i avisen - er det forståeligt, at potentielle naboer bliver bekymrede og stiller mange spørgsmål. Særligt vanskeligt er det for lokale politikere at tage stilling til påstandene om, at man bliver syg af at bo i nærheden af vindmøller.
Politikere skal tage borgeres frygt alvorligt, men har vanskeligt ved at vurdere, om der reelt er problemer.
Der er efterhånden et meget stort behov for saglig information til befolkningen om virkningen af at bo i nærheden af vindmøller. Det er afgørende, at både den offentlige generelle debat om vindmølleplanlægning og den lokale dialog om valg af placeringer baseres på fakta frem for myter.

I vindmølleforeningen gør vi, hvad vi kan for at bidrage med faktuel information, men hos skeptiske naboer vil vi naturligvis blive betragtet som part i sagen og dermed ikke uvildige og troværdige.

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen/Vindmøllesekretariatet har på hjemmesiderne megen god og relevant information, men den bliver desværre ikke i tilstrækkelig grad fundet og brugt af almindelige borgere, der har udsigt til måske at blive naboer til vindmøller.

Hos Energinet.dk kan man få svar på spørgsmål om VE-lovens fire ordninger, der er tænkt at skulle styrke den lokale interesse og opbakning. Desværre viser erfaringen, at potentielle naboer ikke når at indhente ordentlig information om dette i den tidlige fase, hvor valg af placeringer debatteres.

Der er brug for en aktiv, udadvendt og opsøgende statslig informationsindsats, hvor alle borgere kan henvende sig med spørgsmål. Danmarks Vindmølleforening foreslår, at det sker nu i forlængelse af politiske beslutninger om mere vindenergi.

Den kan etableres hurtigt og uden store omkostninger, hvis det sker med udgangspunkt i de store erfaringer og den stærke faglige ekspertise, der er opbygget hos medarbejderne i Vindmøllesekretariatet og hos Front Office, Energinet.dk.

Her har vi allerede uafhængige offentlige instanser, der har stor troværdighed.

1.2.12

 

 

 

Læs også

Informationsitet Viden om Vind

Planlægning for vindmøller

Arrangementer i Danmarks Vindmølleforening

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft