Ny nettomålerordning vil blive slutningen for små husstandsmøller

Lovforslaget om nettomålerordningen vil i meget nær fremtid blive behandlet i Folketinget.

Hvis de nye forslag om afregning for solceller også kommer til at gælde for de små husstandsmøller, så er det slut med små vindmøller op til 6 kW på det danske marked.

Danmarks Vindmølleforening har sendt høringssvaret til ministeren og de energipolitiske ordførere. 

Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening om ændring af nettomålerordningen for husstandsmøller.

Bilag til høringssvar - økonomiberegninger

27.11.12

 

Flere oplysninger

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedv. energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.)

Det oprindelige aftaleudkast og Danmarks Vindmølleforenings kommentarer hertil


Læs mere

Læs mere om husstandsmøller.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft