God vind i valgkampen.
Spørg politikerne!

Leder i Naturlig Energi, september 2011

Et folketingsvalg står for døren i det lille kongerige, som engang var kendt for sin visionære vindmølleudbygning og progressive indstilling til vedvarende energi. Nu er landet kendt ude i den store verden for helt andre ting.
Spørgsmålet om, hvordan vi sikrer en grøn, lokal og bæredygtig energiforsyning, synes at tabe terræn på den politiske dagsorden. Selv i Danmarks Vindmølleforening er vi godt klar over, at der også findes andre spændende og påtrængende emner i denne verden, men vindkraft og energi- og klimapolitik generelt burde blive et større emne i valgkampen, end der umiddelbart er udsigt til.

Til tider er vindkraft dog stadig et emne i den hjemlige offentlige debat, om end den meget individuelle borgerbekymring i nogle kommuner og hos nogle politikere har taget noget af fokus fra vindkraftens store betydning i forhold til klimapolitik og forsyningssikkerhed.

Spørgsmålet om, hvorfor vi skal have mere vindkraft, burde fylde meget mere i valgkampen, uanset om udgangspunktet er det snævre syn på bekymringer eller det brede samfundsperspektiv. Det er fortsat nødvendigt at diskutere og beslutte, hvordan vi etablerer en sikker, ren og økonomisk fornuftig energiforsyning.

Som vælger og vindkraftinteresseret borger kan man på vælgermødet, i læserbrevet eller på Facebook, f.eks. spørge den lokale folketingskandidat:
Hvorfor er der ikke for længst formuleret konkrete og langsigtede måltal for vindmølleudbygningen?
Det er et helt år siden, Klimakommissionens anbefalinger blev fremlagt. Der mangler ikke analyser og visioner. Der mangler derimod en aktiv energipolitik med konkrete virkemidler.

Hvad vil du som folketingskandidat gøre for at sikre stabile afregningsforhold for vindkraftproducenterne?
Der er brug for en hurtig og klar udmelding om afregningsform og pristillæg nogle år frem, så investorerne kender de fremtidige økonomiske betingelser.

Hvordan vil du udnytte potentialet på land?
Der er plads både på land og til havs til en fortsat udbygning. Men da havmøllerne er mærkbart dyrere end landmøllerne, er det fornuftig samfundsøkonomi først og fremmest at udnytte potentialet på land.

Hvorfor moderniserer vi ikke afgiftssystemet?
Skatte- og afgiftssystemet skal i langt hørere grad afspejle de energipolitiske prioriteringer og bør medvirke til at fremme produktion og brug af vindkraft. Dvs. lavere afgifter på el, særligt den grønne el og højere afgifter på fossile brændsler.

Vil du afskaffe værditabsordningen?
En populistisk og usaglig erstatningsordning udelukkende rettet mod en bestemt energiteknologi fremmer ikke udbygningen af vedvarende energi. Miljø- og afstandskrav skal reguleres gennem lovgivningen og ikke via "Hammerslag".

Både nationale og internationale energieksperter har i en årrække påpeget, at det kun bliver dyrere og dyrere for samfundsøkonomien, jo længere man venter med for alvor at sætte gang i omstillingen til mere vedvarende energi. I samme årrække har dansk energipolitik manglet en langsigtet plan og konkrete måltal.
Landbaserede vindmøller er den mest fordelagtige investering, når det handler om en bæredygtig udbygning af samfundets elforsyning.

Det har medført en vækst i mange EU-lande og også globalt i den landbaserede vindmøllekapacitet, men ikke i Danmark.

Klimakommissionens anbefaling om hurtigst muligt at starte den grønne omstilling – ikke mindst af økonomiske årsager – er allerede et år gammel, men de danske energipolitikere har stadig ikke reageret konkret.

Det er bemærkelsesværdigt, at den aktuelle valgkamp har stor opmærksomhed på vækst og økonomisk ansvarlighed, men uden at berøre de store samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med fortsat at sidde på hænderne i energipolitikken.
Måske kan dit valg ændre på misforholdet.

30.8.11

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft