Afgiftsomlægning
Tør politikerne nu?

Leder i Naturlig Energi, august 2011

En af sommerens grønne historier – der hurtigt druknede i omtalen af grænsebomme og vejrudsigter – var, at den grønne tænketank Concito med en bevilling fra Villum-Fonden nu starter en analyse af, hvordan en grøn skattereform kan gennemføres i Danmark.
Men er ideen om grønne skatter ikke en efterhånden meget gammel idé? Jo, ideen er velkendt, og ligeså velkendt er den manglende politiske handlekraft. Nu træder civilsamfundet i aktion. Concito er en uafhængig og visionær tænketank, som er leveringsdygtig i konkrete grønne værktøjer, og Villum-Fonden er en dansk almennyttig fond med udspring i erhvervsvirksomheden Velux-koncernen. Concito’s projekt skal over de næste par år føre til scenarier og værktøjer, der kan medvirke til at omlægge energisystemet i grøn og bæredygtig retning, mens der samtidigt opretholdes en finansiel og fordelingspolitisk balance.

Formanden for regeringens Klimakommission, professor Katherine Richardson, skal som formand for Concito’s følgegruppe være med til at udforme de nye anbefalinger til de danske politikere. Forhåbentlig har hun mere held med sig denne gang.

Klimakommissionens egen anbefaling fra sidste år om en ny afgift på fossile brændsler var nemlig ikke populær hos hverken regering eller i store dele af oppositionen. Måtte de langsigtede og bæredygtige hensyn denne gang overvinde de kortsigtede og snævre politiske hensyn.

Det burde også tale til Richardsons og projektets fordel, at følgegruppen ligeledes tæller formændene for regeringens Skatte- og Velfærdskommissioner foruden en række klima- og energieksperter.

Concito’s projekt har to bud på udviklingen af en grøn skattereform:
Den første fase består i at tilrettelægge en forskydning mellem de nuværende energi- og miljøskatter, så man får mere miljø for pengene. De samlede skatteindtægter fra området skal umiddelbart holdes på det nuværende niveau, men ved at beskatte de gammeldags brændsler og mest forurenede teknologier mere og de vedvarende energiteknologier mindre, afspejles de klima- og energipolitiske målsætninger bedre i priserne. Markedsøkonomien bliver hermed en drivkraft for omstillingen i stedet for en hindring.

Den opmærksomme læser og vindmølleejer vil sikkert kunne huske, at Danmarks Vindmølleforening sammen med Dansk Energi og Vindmølleindustrien tidligere har foreslået, at energiafgifterne harmoniseres på tværs af energiformer i forhold til deres CO2-udledning. I dag er det samlede afgifts- og skattetryk på elektricitet dobbelt så højt som beskatningen af olie og gas. Sidste års skattereform forøger blot denne skævvridning og modarbejder således en miljøvenlig anvendelse af el til varme og transport. En løsning kunne være at fastholde eller sænke den nuværende elafgift og samtidig hæve beskatningen af olie og naturgas til et ensartet beskatningsniveau i forhold til CO2-udledningen. Det kan gøres med skyldig hensyntagen til skatteministerens provenubehov, og samtidig øges muligheden for bedre indpasning af vindkraften i elsystemet.

Det næste og mere omfattende bud på en grøn skatteomlægning er at forhøje de grønne afgifter, for så til gengæld at sænke andre typer af skatter, f. eks. indkomst- og virksomhedsskatter. Det er ikke nogen ny ide, men fortsat utrolig relevant og påkrævet. Faktisk er det en meget gammel anbefaling fra OECD, EU og også hjemlige økonomiske eksperter at forøge beskatningen af de knappe ressourcer og de faktorer, man gerne vil undgå, altså miljøbelastning og CO2-udslip, mens man omvendt bør lempe beskatningen på faktorer, man gerne vil have mere af, f. eks. arbejde og brug af vedvarende energi. Hvor svært kan det være?
Danmarks Vindmølleforening byder Concito’s projekt velkomment og peger nu som tidligere på, at afgiftssystemet i langt højere grad bør understøtte udviklingen af et intelligent samspil mellem el- og varmesektorerne og øget brug af vindkraft til både opvarmning og transport.

Aktuelt elpatroner, varmepumper og elbiler. Der bør udvikles nye og dynamiske afgiftssystemer med afgiftssænkninger på elektricitet, når den marginale el er baseret på vedvarende energi og afgiftsreduktioner ved køb af grøn strøm.

Folketingets politikere har de seneste år haft berøringsangst i forhold til skatte- og afgiftsændringer. Politikere fra alle partier synes at mene, at omlægninger er nødvendige, men når det kommer til konkrete forslag ligner det kattens dans om den varme grød.

Nu er vi tæt på folketingsvalget, og alle partiers kandidater er lydhøre. Få dem til at melde klart ud om grøn afgiftsomlægning!

3.8.11

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft