Brug for det hele:
Biomasse og vind

Leder i Naturlig Energi, juni 2011

"Ok, vindmøller er pænere at se på, men de producerer ikke nær så meget energi."

Budskabet er vist efterhånden set af alle. Det har været bragt som helsidesannonce i aviser, som TV-reklame og som billboardplakater ved landeveje.

I februar vandt annoncen en reklame-pris i Jyllands Posten, og i marts havde DR1 under den kontante overskrift "Landbruget overdriver lorts betydning" fat i annoncen i serien rigtigt/forkert: "Ifølge en annonce fra L&F producerer kokasser mere vedvarende energi end vindmøller.

Men er det rigtigt?" Svaret var naturligvis, at det er forkert. Vindmøller producerer langt mere. Billedet vender kun, hvis man sammentæller alle bidrag fra affald, skovflis, brænde, halm og importerede træpiller, træflis med mere.

L&Fs annonce indgår i første del af en 3-årig imagekampagne under overskrifterne "Den nye fortælling om landbruget" og "Fremtiden er ikke så sort som den har været". L&F har besluttet at bruge 60 mio. kr. på at forbedre befolkningens billede af landbruget. Det unødvendige skæve spark til vindmøllerne er desværre ikke en god start.

Spørgsmålene fra forundrede medlemmer af vindmølleforeningen har da også været mange de seneste måneder: Det passer jo ikke! Hvorfor reagerer vindmølleforeningen ikke?

Vi har naturligvis besøgt Axelborg og diskuteret kampagneindslaget. Nu er det jo altid nemmere at starte en krig end fastholde og udbygge et samarbejde. Vindmølleforeningen ser L&F som fortsat alliancepartner.
Vi har lige afleveret fælles evalueringssvar vedr. bl.a. værditabsordningen, vi har et samarbejde om planlægning for vindmøller og vi har opbygget et godt rådgivningssamarbejde med mange lokale landboforeninger. Sidste år holdt vi således næsten alle regionsmøder hos eller i samarbejde med landboforeninger. Mange af møllerne står jo hos landmænd.

I stedet for at kommentere kampagnen offentligt har vi overfor politikerne igen og igen understreget, at ligesom spørgsmålet om vindmøller på land eller vand ikke er et spørgsmål om enten/eller, men er et både/og - så forholder det sig på helt samme måde med forholdet mellem vindenergi og energi på basis af biomasse.
Vi har ikke en konkurrencesituation. Der bliver brug for masser af vindenergi og al den biomasse, vi kan afse til formålet. De førstkommende år er det kun vind og bio-området, der er teknologisk modent til at give meget store bidrag. Vindmøller og biomasse er ikke alternativer. Tvært imod kan energiformerne klogt indpasset supplere hinanden godt.

Vi forstår godt, at L&F søger at få energipolitisk fokus på de mange vanskelige spørgsmål, der skal tages stilling for udnyttelsen af biomasse til energiformål. På vindkraftområdet er det enklere. Her handler det om at få sat konkrete mål for vindkraftudbygningen på hhv. hav og land og beslutte de rette lovgivningsmæssige rammer. Herunder stabile afregningsvilkår. Men vind er der nok af. Både på land og hav.

Det er straks mere kompliceret på biomasseområdet. Biomasse er en begrænset ressource, men der er brug for al den energi landbruget kan præstere. At anvende den energi fra husdyrgødning og biomasse i øvrigt, der i dag går til spilde, er indlysende klogt. Men ved anvendelse af landbrugsarealer til dyrkning af energiafgrøder skal der foretages en politisk prioritering i forhold til andre interesser: produktion af fødevarer, biodiversitet og andre naturinteresser. Der er også en nødvendig højere afregning og den rette placering af de store anlæg, der skal besluttes.

Hvordan vi end prioriterer, skal vi holde op med at medregne store mængder træpiller og træflis fra de baltiske lande og Canada. Dieselforbruget til transporten er ikke smukt, og de får selv brug for biobrændslerne i fremtiden.

6.6.11

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft