Finansministerial energipollitik: Et forældret beregningsgrundlag

Leder i Naturlig Energi, marts 2011

Gennem en årrække er Finansministeriet blevet kritiseret for at lægge gift for Folketingets erklærede målsætning m øget udbredelse af vedvarende energi, herunder vindkraft. Ministeriets indflydelse er sikret gennem en beregningsmetode, som - normalt - skal sørge for, at staten investerer fornuftigt.

Men når Finansministeriet anvender en kalkulationsrente på 6 %, behøver man ikke at være regnedreng i ministeriet for at indse, at det kan blive samfundsmæssigt urimeligt dyrt f. eks. at stille elforsyningen om til at producere strøm på vindmøller i stedet for at fortsætte med afbrænding af kul.

Andre lande og ansvarlige organisationer har da også for længst justeret de officielle rentesatser til noget, der er mere i overensstemmelse med markedsrenten, både nu og i de forløbne år.

Vore nabolande, Sverige og Norge, bruger en samfundsmæssig diskonteringsrente på 4 %, mens EU-kommissionen anbefaler EU-landene rentesatsen 3,5 %. Det Økonomiske Råd har valgt 3 %. Og vort sydlige naboland Tyskland mener, at bare 2.2 % giver et retvisende billede af de samfundsmæssige renteomkostninger ved store investeringer.

Den samfundsmæssige diskonteringsrente har betydning, når folketing og regering skal tage stilling til eksempelvis Klimakommissionens anbefalinger. Hvad blot et enkelt procentpoint kan betyde, viser netop Klimakommissionens beregninger, der anvender en diskonteringsrente på 5 %.

Dermed er det er en bedre samfundsmæssig investering at stille om til fossilfri energiforsyning end at lade være.

Især hvis man gør det nu og ikke først, når ydre omstændigheder tvinger os til at handle i panik og være nødt til at skrotte velfungerende infrastruktur, fordi der ikke er tid til omstillingen.

Det kan for alvor blive dyrt.

Det alvorligste er nok, at den samfundsmæssige diskonteringsrente kan i sig selv også være en motivering for at lade være. Den grønne tænketank Concito har senest advaret om, at Finansministeriets virkelighedsfjerne diskonteringsrente bør sænkes, så den kommer i overensstemmelse med den faktiske virkelighed og ikke hindrer handling på klimaområdet.

Finansministeriet selv melder hus forbi. Diskonteringsrenten er i virkeligheden allerede sænket til 5 %, fordi ministeriet har aftalt med forskellige ministerier, at de må bruge en diskonteringsrente på 5 %, forklarer afdelingschef Peter Brixen i dagbladet Børsen.

Embedsmanden tilføjer, at den officielt fastsatte diskonteringsrente i øvrigt ikke bremser energitiltag, da energibeslutningerne jo tages i EU.

Nogle politikere har erindret embedsmanden om, at ministeriet, uanset hvad EU måtte tage af beslutninger, naturligvis bør betjene politikerne og den danske befolkning med realistiske samfundsmæssige rentesatser for at give det mest retvisende billede af samfundets investeringer.

Men 5 % er stadig højere end både EUs og Vismændenes anbefalinger, og den gode embedsmand glemmer tilsyneladende, at en høj diskonteringsrente – uanset EUs overordnede politik – undervurderer gevinsterne ved langsigtede energi- og klimaprojekter, når danske politikere skal prioritere den danske energi- og klimapolitik.

Det blev faktisk erkendt og præcist beskrevet af Finansministeriet selv i et svar til Folketinget tilbage i november 2008:
Finansministeriet er imidlertid opmærksomt på, at der forekommer problemstillinger, herunder i forhold til klima, hvor gevinsterne ved investeringer i dag først viser sig efter en længere årrække, men til gengæld er vedvarende, og at sådanne gevinster ”forsvinder”, hvis der anvendes en forholdsvis høj diskonteringsrente.
(Finansministerens svar på Folketingets Finansudvalgs
spørgsmål nr. 30 af 26. november 2008).

Den gang hed finansministeren Lars Løkke Rasmussen, men der er åbenbart langt fra erkendelse til handling. Så hvis ikke oppositionens forslag om en lavere diskonteringsrente, der førstebehandles i Folketinget den 3. marts, føres ud i livet, bør det stå øverst på en ny regerings huskeliste efter et valg.

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft