Det er så koldt derude. Giv tid!

Leder i Naturlig Energi, januar 2011

I B.S. Ingemanns gamle tekst til vintersangen "I sne står urt og busk i skjul" lyder opfordringen: "Giv tid!" til den, som utålmodigt længes efter foråret. Der er lys forude, bare man venter lidt endnu. "Giv tid! - hver blomst udspringer", lyder den smukke sang.

Borgere og virksomheder i Danmark og ikke mindst utålmodige medlemmer af Danmarks Vindmølleforening venter og venter på, at der etableres en konkret og langsigtet klima- og energipolitik i Danmark. Men giv tid, vi er nok nødt til at vente lidt endnu.

Regeringen har nemlig udsat sin reaktion på Klimakommissionens rapport endnu engang. Først lød det, at regeringen ville spille ud i efteråret 2010 med et oplæg til et nyt energiforlig. Siden blev tidspunktet rykket frem til lige før jul, så til efter jul, så til 1.kvartal af 2011, og nu er der gået valgkamp i den.

De fleste politiske partier har formuleret ambitiøse visioner og ideer, også på vindkraftområdet. Fremskrivninger og nye scenarier fra både nationale og internationale aktører i energibranchen understreger de økonomiske og miljømæssige fordele ved at satse på vedvarende energi, ikke mindst vindkraft. Så på et tidspunkt er det sandsynligt, at den grønne omstilling af energiforsyningen konkretiseres, om end med fordyrende forsinkelser, fordi der åbenbart skal gives så meget tid til de politiske beslutninger.

Læg mærke til, at det statslige energiselskab, systemoperatøren Energinet.dk, i den planlægning, som selskabet er nødt til at udføre af hensyn til kabellægning og transmissionslinjer, forventer en højere vindkraftkapacitet end den nuværende. Energinet.dk regner i sin strategiske planlægning med, at vindkraft om 10-15 år dækker 50% af elforbruget.
Men de politiske målsætninger og effektive styringsmidler mangler altså og afventes utålmodigt. "Giv tid! og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue," spåede Ingemann.

Noget er der dog sket - også i 2010. Havmølleparken ved Rødsand kom i drift, og der blev taget beslutning om en ny havmøllepark ved Anholt. Et nyt forsøgscenter i Thy er på vej, og den store undersøgelse af lavfrekvent støj blev endelig afsluttet med en effektiv aflivning af myten om lavfrekvent støj fra store vindmøller. Klima- og energiministeren startede året med kun at ville sige "havvind", men hen på året er udnyttelsen af potentialet for landvindmøller flere gange kommet over ministerens læber. Gamle Ingemann havde ret: "Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer,"

Men ikke alt kan vente, og der er snart brug for en afklaring af afregningsforholdene på lidt længere sigt. Det nuværende pristillæg på 25 øre til de landbaserede vindmøller er indskrevet i lovgivningen og fortsætter umiddelbart. Men alle ved jo, at pristillægget blev aftalt i en politisk aftale, som udløber med udgangen af 2011. Midt i den nuværende planlægning spørger nogle med rette, hvad der så sker, hvis den nye mølle først nettilsluttes i 2012 eller senere? Danmarks Vindmølleforening har foreslået energiordførerne hos de politiske partier, at der snarest kommer en klar udmelding fra forligspartierne bag 2008-aftalen om fremtidens afregning. Hvorvidt det så bliver en ny politisk aftale eller en form for forlængelses- eller garantierklæring vides endnu ikke. Dog synes der ved DV’s mange Christiansborg-besøg at kunne spores en vis lydhørhed.

Vore to miljø-, klima- og energiministre har også været lydhøre overfor DV’s forslag om et nyt planlægningsudvalg for møller på land. DV har nemlig fået lovning på, at By- og Landskabsstyrelsen efter nytår går i gang med at kigge nærmere på, hvordan et arbejde med at opdatere planlægningsgrundlaget for landvindmøller kan sættes i gang.

2011 bliver også året, hvor VE-loven skal evalueres. DV har allerede i sit politiske program "Den rigtige vindkraftpolitik" peget på en række nødvendige forbedringer og opstramninger af bl. a. køberetsordningen. Der ligger således et stort arbejde forude med opsamling af erfaringer og input til de politiske forhandlinger, der med forsinkelse formentlig kommer senere i 2011.

Selvom det har vist sig nødvendigt at give lidt mere tid til de store politiske beslutninger, tegner 2011 altså alligevel til at blive et travlt og spændende energipolitisk (for)år.

Godt nytår!

21.12.10

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft