Klogt med særlige regler for lavfrekvent støj

Miljøministeret vil inden sommerferien 2011 udmelde grænseværdier for lavfrekvent støj fra vindmøller. De nuværende støjgrænser dækker automatisk lavfrekvent støj, men det er ikke nævnt særskilt. De nye regler giver ikke anledning til, at kommunerne skal ændre deres planer for vindmøller. Miljøstyrelsen strammer ikke støjreglerne, men de sætter nu specifikke grænser for den lavfrekvente støj, så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne.

Det er klogt, at miljøministeren nu sætter grænseværdier for lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj kan måles som al anden støj, og følgelig kan lovgivningen håndtere denne særlige del af støjbilledet specifikt. Dermed kan frygten for, at lavfrekvent støj er et særligt problem ved vindmøller, manes i jorden, og naboer til kommende vindmøller kan være trygge, udtaler direktør i Danmarks Vindmølleforening Asbjørn Bjerre.

De nye regler får ingen betydning for kommunernes planlægning, da vindmøller, der opfylder de gældende støjregler og opfylder de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj.

1.2.11

Læs mere

Læs Miljøstyrelsens pressemeddelelse "Nye regler for lavfrekvent støj fra vindmøller"

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft