Realpolitik
Thor Pedersens bremseklods

Leder i Naturlig Energi, juli 2010

Mange husker formentlig tidligere finansminister Thor Pedersens private korstog mod vindmøller og vedvarende energi, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen havde set lyset og bekendte sin nye grønne overbevisning. Det gjorde statsministeren selvsagt på regeringens vegne, men Thor Pedersen lagde ikke skjul på, at han ikke var enig i frygten for klimaændringer, som han nærmest mente var noget pjat.

Hvad færre måske ved, er, at det nu som før er Thor Pedersen, der bestemmer. Som finansminister fastsatte han den såkaldte kalkulationsrente, der benyttes, når det skal beregnes af Finansministeriet, om det samfundsmæssigt set giver over- eller underskud, hvis man går ind i store projekter. Den officielle kalkulationsrente i Danmark er seks procent. De fleste kan se, at det er ude af trit med det faktiske renteniveau, og i vore nabolande, Norge og Sverige, benytter man da også en statslig kalkulationsrente på fire procent. Det gør det muligt at få fornuftig samfundsøkonomi i projekter, som ellers ikke ville blive til noget.

Den danske kalkulationsrente på seks procent forhindrer tilsvarende projekter. Da alle større politiske beslutninger, ikke mindst energipolitikken, skal en tur gennem Finansministeriets regnemaskiner, giver ministeriets valg af kalkulationsrente reelt ministeriet vetoret overfor folketingsbeslutninger. Og statsministeren kan udstede grønne løfter i tryg forvisning om, at kalkulationsrenten vil gøre dem gratis.

Skulle kalkulationsrenten afvise projekter om f. eks. en Storebæltsbro, kan staten dog gå ind med et statsgaranteret lån og en til lejligheden meget lav rente. Men når det gælder energipolitikken, kniber det åbenbart med at anerkende de langsigtede gevinster.

Danmarks Vindmølleforening har sammen med fjernvarmeværkerne opfordret Folketinget til at se på, om det er fornuftigt, at en ellers samfundsnyttig energi- og klimapolitik på denne måde bliver saboteret. Den høje kalkulationsrente rammer naturligvis især investeringstunge sol- og vind-baserede projekter. De koster dyrt i etablering og finansiering. At "brændslet" er gratis og driftsudgifterne således inflationssikret, er uden den store betydning for Finansministeriet. Ligesom de kontante og meget store samfundsmæssige økonomiske omkostninger ved alternativet til vedvarende energi slet ikke interesserer Finansministeriets regnedrenge.

Det er interessant, men også nedslående at iagttage den langsommelige attitude, som regeringen og Finansministeriet indtager, når det handler om at tilpasse diskonteringsrenten til nutidige forhold og fremtidig grøn omstilling. Tilbage i december 2008 – dengang finansministeren hed Lars Løkke Rasmussen – blev det i et svar til Folketingets Finansudvalg forklaret, at Finansministeriet forventede at have en ny version af vejledningen om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger klar i starten af 2009. Nu hedder det sig, at vejledningen først er klar i efteråret 2010. I mellemtiden har nogle af de mere virkelighedsnære aktører i den danske energiverden selv taget affære i retning af en lavere diskonteringsrente. Eksempelvis fremlagde Energinet.dk beregninger om henholdsvis indpasning af vindkraft og elmålere i henholdsvis foråret og sommeren 2009 byggende på en 5% diskonteringsrente. Civil ulydighed på det bureaukratiske plan.

Der er al mulig grund til allerede nu at udarbejde de politiske beslutningsgrundlag med en diskonteringsrente langt lavere end 6%. Læs blot hvad finansminister Lars Løkke Rasmussen forklarede i sit svar til Folketinget tilbage i december 2008: "Finansministeriet er imidlertid opmærksomt på, at der forekommer problemstillinger, herunder i forhold til klima, hvor gevinsterne ved investeringer i dag først viser sig efter en længere årrække, men til gengæld er vedvarende, og at sådanne gevinster "forsvinder", hvis der anvendes en forholdsvis høj diskonteringsrente."

Både embedsmænd og i hvert fald nogle politikere er således udmærket klar over problemstillingen, men har åbenbart ikke travlt med at gøre noget ved det. I mens kan vi i verden omkring os iagttage den grønne omstilling.

Allerede for et par år siden opfordrede Det Internationale Energiagentur til en "energirevolution", og for nylig har den europæiske vindkraftorganisation EWEA meldt om fortsat fremgang i vindmølleudbygningen trods finanskrise. I Danmark holder vi ommerferie og venter stadig på, at kortsigtet klimaskepsis afløses af konkret grøn omstilling.

God sommer!

30.6.10

Læs også

Værditabsordningen

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft