Klar tale
Velkommen til Lykke Friis

Leder i Naturlig Energi, februar 2010

”Hvor vi tidligere så en bipolær verden præget af USA og Sovjet, så oplever vi nu en bipolær verden med dem, der sidder på de fossile energireserver, over for dem, der ikke gør. Vi må se i øjnene, at det ikke er EU, der sidder på reserverne, og derfor er det afgørende, at vi bliver endnu mere ambitiøse med vedvarende energi og energieffektivisering og med at mindske afhængigheden af fossil energi. Efter COP15 skal vi altså ikke lade os ramme af klimadepression, men tværtimod begynde at gøre mere. Nu peger pilen på os selv.”

Klima- og energiminister Lykke Friis i Information

”Selvom mange efter det massive fokus på klimatopmødet nok hellere vil gå over til helt andre punkter på dagsordenen, er der ingen vej udenom: Energipolitik er i høj grad nøglen til Europas velstand, sikkerhed og indflydelse i verden. Eller for at sætte det på spidsen: Uden stabil og sikker energi vil vores nationale og personlige frihed komme under pres. Og derfor haster det med handling.”

Klima- og energiminister Lykke Friis i Berlingske Tidende

Danmarks nye klima- og energiminister Lykke Friis har med solid udenrigspolitisk ekspertise i bagagen indledt ministerkarrieren med en konstatering af klima- og energipolitikkens mere og mere åbenlyst vigtige rolle i fremtiden. FN-klimakonferencen i København leverede anskuelighedsundervisning i, hvordan den nye verdensorden fungerer, da USA's præsident nærmest måtte tiltvinge sig adgang til afgørende forhandlinger mellem Kina, Brasilien, Indien og Sydafrika.
Og Europa var slet ikke til stede.

Det satte ifølge Lykke Friis ”en tyk streg under, at energipolitik er fremtidens storpolitik”, hvor konkurrencen mellem stormagter ikke længere går på ”at have flest soldater eller sprænghoveder, men stabil og billig energi”, som ministeren udtrykte det i en kommentar i Berlingske Tidende efter topmødet. Her var hendes konklusion ikke blot, at Europas lande sammen ”må investere massivt i grøn teknologi”, men desuden at Danmark må yde en indsats på hjemmefronten, ikke mindst i lyset af, at den nuværende olie- og gasproduktion risikerer at være halveret om ti år, advarede Lykke Friis.

Klimaministerens erkendelse kan kun hilses velkommen. Dog er den ikke ny i ministeriet. Og ligesom for Lykke Friis’ forgænger, Connie Hedegaard, gør erkendelsen og ministerens vilje til at handle det ikke alene.

Spørgsmålet er, om resten af regeringen er enig. Første del af svaret vil formentlig komme med regeringens energiforsynings-strategi. I juni skal der svares på EU-Kommissionen krav om specifikation af de danske redskaber til at nå EU's vedtagne 2020-klimamål. I slutningen af september skal der reageres på Klimakommissionens beretning, der vil skitsere, hvordan Danmark kan realisere regeringens målsætning om den uafhængighed af fossile brændsler, der foreløbig kun har været gratis visioner og løfter.

Klimaministeren skal foreløbig være tilgivet, at hun ikke har rullet et katalog over løsninger ud. Kun har hun peget på besparelser og energi-effektivisering, og det kan næppe nogen være uenige i. Om ikke andet vil fremtidens energipriser sørge for realiseringen.

Mere problematisk står det til med fremme af rene energikilder, hvor Lykke Friis overtager en række smukke hensigtserklæringer om kontant støtte til udvikling af nye energikilder. Med FN-topmødets klare erkendelse af, at klokken klimamæssigt er fem minutter i tolv, er det et spørgsmål, om vi har tid til at vente på resultatet af en teknologisk produktudvikling, som for vindkraften, der grundlæggende byggede på kendt teknologi, alligevel tog 20-30 år?

Så måske burde Lykke Friis - også i EU sammenhæng og støttet af EU's nye klimakommissær - sætte streg under sin klimaminister-funktion og følge opfordringen fra nogle af de største industrivirksomheder i Danmark, Europa og USA. De har peget på, at kun ved at sætte reel pris på CO2-udledning kan man give de rene energikilder de lige konkurrencevilkår, som forlængst har gjort nogle af dem økonomisk rentable. Opfordringen er tankevækkende, fordi den kommer fra virksomheder, der også selv bliver ramt af en sådan CO2-afgift, men som øjensynlig vægter deres samfundsansvar og langsigtede forretningsmuligheder tungere, og som har konstateret, at så længe man nøjes med symbolske og gratis CO2-kvoter, vil effekten være - varm luft.

28.1.10


Læs også

Værditabsordningen

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft