Vindens energiindhold

Nøgletal og vindindeks

Månedens vindindeks

Tidligere måneders vindindeks

Beregn vindindeks for selvvalgt periode

Vindens energiindhold

Vindens energiindhold beregnes måned for måned nationalt og lokalt.

Naturlig Energis vindindeks rækker helt tilbage til 1979. Frem til december 2003 er vindindekset baseret på mange vindmølleejeres indrapportering af den faktiske energiproduktion. Fra december 2003 blev det muligt at hente produktionstal for alle nettilsluttede møller i Danmark i Energistyrelsens stamdataregister. Disse produktionstal samt bl.a. vindhastighedsmålinger ligger nu til grund for beregningen af vindens energiindhold.

Tallene bringes hver måned i Naturlig Energi og på denne hjemmeside.

Anvendelse af Vindenergi-indeks

Er indekset f.eks. 125% i perioden, skal vindmøllens energiproduktion divideres med 1,25 for at omregne til en normal vindperiodes produktion.
Er denne periode forskellig fra 12 måneder, divideres med antal måneder og ganges med 12 for at omregne til en "normal-årsproduktion".
Det er normalt landsgennemsnittet, der bruges til at beregne eventuelle driftsstabserstatninger, men det lokale tal kan fortælle om den enkelte mølle i øvrigt lever op til produktionsforventningerne.

De nye store møller følger ikke vindindeks, februar 2016

Læs mere om beregningen af vindindekset

Læs mere om revisionen fra september 2013

Læs mere om nedjusteringen i januar 2006

 

Register over alle vindmøller i Danmark

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se data for alle vindmøller i Danmark.

Læs mere her.

Energistyrelsens stamdataregister

 

Mere om vinden

Flere fakta