Klima

Vi skal handle hurtigt

Den globale opvarmning er allerede en realitet. Vores klode vil opleve højere temperaturer, tørke, højere havniveau, kraftigt nedbør og flere storme.

Siden 1870 er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C. Næste alle år siden 1988 har været varmere end normalt, hvor "normalt" er defineret som gennemsnittet for perioden 1961-90 og landstemperaturen har vist en kraftigt stigende tendens i 1990'erne.

temperatur

Kilde: DMI

De allerede udledte drivhusgasser vil føre til yderligere temperaturstigninger de kommende år. Det er altså for sent at undgå klimaforandringer. Men vi kan stadig nå at stabilisere effekten. Hvis vi handler hurtigt.

Det bliver dyrt at vente

Forskerne anbefaler en hurtig indsats, mens det er økonomisk overkommeligt. Det bliver dyrt at vente.

En del af omkostningerne modsvares af besparelser på andre områder.

Mindskes kulforbruget, reduceres ikke alene udledningen af drivhusgasser, men også af partikler og andre sundhedsskadelige stoffer. Det giver lavere samfundsmæssige omkostninger til f.eks. sygehuse, medicin, sygefravær og for tidlig død.

Vindkraften i Danmark bidrager allerede med 60-70 % af Danmarks årlige CO2 reduktionsforpligtelse.

Hvor meget CO2 sparer en vindmølle miljøet for?

Her ses, hvor mange tons CO2 en vindmølle sparer miljøet for på et år på en dansk gennemsnitsplacering.

Vindmøllens størrelse

Årlig produktion

Årlig CO2-besparelse

850 kW

1.842.800 kWh

1.445 tons

2,3 MW

6.900.000 kWh

5.410 tons

Der er regnet med en gennemsnitlig emission på 784 g ved produktion af 1 kWh. Udledning af drivhusgasser i Danmark gennemsnitligt, kulfyret anlæg.

 

 

 

Energikommissionen

Regeringens energikommission skal hjælpe Danmark med at indfri sine internationale klimaforpligtelser. Primo 2017 forventes Energikommissionen at offentliggøre en samlet rapport med anbefalinger til dansk energipolitik.

Læs mere om Energikommissionen her.

Klimakommissionen

Anbefalinger fra den Klimakomission, 2010

Tænketanken

Concito, Danmarks grønne Tænketank

Grøn omstilling er næsten omkostningsneutral

Det tværfaglige danske forskningscenter CEEH beregnede i 2012, at besparelserne i helbredsudgifter gør det næsten omkostningsfrit at omlægge til vedvarende energi.

Modeller afslører prisen for luftforurening

Stern: Dyrt at vente

I den såkaldete Stern-rapport fra 2006 vurderer den britiske regerings cheføkonom på klimaområdet, Nicholas Stern, at vi kan tæmme klimaforandringerne med en årlig investering på 1-2 % af verdens BNP - mens det vil koste os mellem 5 og 20 % af BNP i fremtiden, hvis vi lader stå til.

Klimabarometer

Concito måler danskernes betalingsvillighed.

Se hvor havet stiger

Se konsekvenserne af den stigende vandstand i dit lokalområde på www.klimatilpasning.dk.

 
     
 
 
 
 
 

 

Flere fakta

Faktablad M2 Vindmøller og drivhuseffekt

Faktablad M7 Vindkraft og CO2-kvoter

Faktablad M9 Opfyldelse af EUs mål for vedvarende energi

 

Vindkraft - meget mere end klima

Vindkraft - meget mere end klima

Hæfte fra Danmarks Vindmølleforening, 2009

FN: De fossile brændsler skal forblive i jorden

Minimum tre fjerdedel af kul- olie- og gasreserverne er nødsaget til at blive i jorden, hvis man der skal være en chance for at undgå de store klimaforandringer.

FNs klimapanels afrapporteringer om klima og klimapolitik