CO2 og kvoter

EU har indført en kvoteordning for CO2. Kvoteordningen betyder, at de mest energitunge virksomheder skal have kvoter, der svarer til den mængde CO2, de udleder. Virksomhederne får tildelt et antal kvoter, og hvis det ikke svarer til de reelle udledninger, skal de skaffe flere kvoter på markedet.

Det er også muligt at benytte såkaldte ”fleksible mekanismer”. De giver lande og virksomheder mulighed for, ikke alene at leve op til de internationale forpligtelser ved selv at reducere udledningerne af drivhusgasser. De kan også anskaffe sig tilladelser til at udlede drivhusgasser ved at købe kvoter på et kvotemarked eller få kreditter ved at gennemføre projekter i andre lande.

Lagring

Der laves forsøg med at opsamle og lagre CO2 på kulkraftværker. Langtidseffekten er endnu ukendt, men det er under alle omstændigheder en dyr løsning.
Vindkraft er en ren energikilde, der ikke efterlader uløste problemer til næste generation.

 

Dagens kvotepriser

EnergiDanmark
PointCarbon

 
 
 
 
 
 
 

 

Flere fakta

Faktablad M7 Vindkraft og CO2-kvoter

Vindkraft - meget mere end klima

Vindkraft - meget mere end klima

Hæfte fra Danmarks Vindmølleforening, 2009