Offentlige institutioner


Anvendt KommunalForskning

Analyser af samfundsmæssige konsekvenser ved vindkraft.


Danmarks Meteorologiske Institut

Vejrdata og forklaringer om meteorologi


Danmarks Miljøundersøgelser

Arbejder indenfor miljø og samfund, miljøfremmede stoffer, vandmiljø, luftforurening og globalt miljø.


Energinet.dk

Systemansvarligt selskab. Administrerer tillige VE-lovens fire ordninger


Energiklagenævnet

 


Energistyrelsen

 


Energitilsynet

 


Folketinget

Lovforslag, folketingsreferater, udvalgsbilag m.m.


Forskningscenter Risø

DTU Vindenergi


Godkendelsessekretariatet for Vindmøller
Teknisk certificeringsordning for konstruktion, fremstilling, opstilling vedligeholdelse og service af vindmøller

Klimakommissionen

Klima- og Energiministeriet

 


Miljøministeriet

Mange oplysninger om sammenhængen mellem energi og miljø samt publikationer mm.


Miljøstyrelsen

 


Naturklagenævnet

Klageinstans for afgørelser om vindmølleplaceringer m.v.


Naturstyrelsen

Ansvarlig for al fysisk planlægning, Natura 2000 mm


Plansystem.dk

Søgeside. Find lokalplaner, kommuneplaner mm


DTU Vindenergi (Risø)

Fotosamling, liste over vindmølleparker og EU-forskningsprogrammer


Vindmøllesekretariatet

Landsdækkende team under miljøministeriet, der hjælper kommunerne med at fremme vindmølleplanlægningen


Århus Universitets klimaside

 


Forslag til andre links?

Send os et tip.

 

Det mener vi!

Pressemeddelelser, rapporter, notater mm fra Danmarks Vindmølleforening

 

 

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Måske kan vi hjælpe