Information om energi, miljø og klima

Se også Fakta om Vindenergi
- miljø og energipolitik
- planlægning
- økonomi
- teknik og drift


borger.dk

Din indgang til det offentlige


Det Internationale Energiagentur (IEA)

Det Økologiske Råd
 

En uafhængig organisation der arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel.


Energitjenesten
 

Information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi


Energistyrelsen

Danmarks klima- og energipolitik


Energistyrelsens stamdataregister

Aktuelle oplysninger om danske vindmøllers elproduktion, placering mm.


Energinet.dk

Information om bl.a. elnettet, forbrug og produktion, emissioner, VE-lovens fire ordninger.

Se også elsystemet lige nu.
Se også nye vindmøller med andele til salg

Energitilsynet

Energitilsynet administrerer bl.a. lov om elforsyning


Energy Technology Data Exchange (ETDE)

International energi database


FN's klimakonference

FNs forhandlinger om en klimaaftale kan følges her på den officielle hjemmeside


FN's klimapanel

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)


GreenNet-Europe

Project website: Guiding Large Scale and Least Cost Grid and Market Integration of RES-Electricity in Europe.


Klimadebat Dansk forum om energi og klima

Klimatilpasning

Klima- og Energiministeriets portal om tilpasning til klimaændringer i Danmark


ManagEnergy

Initiativ fra EU Kommissionens Energidirektorat, som støtter lokale initiativer til energibesparelser og vedvarende energi.


Miljøministeriets netboghandel

Salg og gratis download af Miljøministeriets bøger og pjecer.


Naturlig Energi

Medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening


Nord Pool

International børs for handel med el; ejes af de nationale netselskaber i Norge og Sverige. Dansk afdeling med kontor i Odense


Offshore Center Danmark

Et samarbejde mellem 35 støtte-virksomheder og et konsortie bestående af Force Technology A/S, Rambøll A/S, Maritimt Uddannelsescenter Vest, Aalborg Universitet Esbjerg, EU-Vest, Esbjerg Erhvervscenter, Ribe Amt og de 14 kommuner i amtet, samt fra staten Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling.


Renewable Energy Certificate Scheme (RECS)

Samarbejdsforum mellem især elselskaber i 11 lande for at udvikle og iværksætte et system for international handel med VE-certifikater


Skolernes EnergiForum

Materiale og ideer til undervisning om energi og miljø 


Vestas e-learning

Korte filmindslag om forskellige emner


VidenOmVind

Få svar på spørgsmål om naboskab til vindmøller


Vindinfo.dk

Genvej til statslig viden om vindmøller til gavn for borgere, myndigheder og vindmølleopstillere.


Vindmølleindustrien

En interesse- og brancheorganisation som favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter til vindmøller, samt service og rådgivning på vindenergiområdet.


Windenergy the Facts

Overblik over vindkraft i Europa


Yes2wind

Engelsksproget hjemmeside om vindkraft (Friends of the Earth, Greenpeace og WWF)


Forslag til andre links?

Send os et tip.

Det mener vi!

Pressemeddelelser, rapporter, notater mm fra Danmarks Vindmølleforening

 

 

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Måske kan vi hjælpe