Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings erfa- og informationsmøde for mølleejereErfa- og informationsmøde
for mølleejere

En temadag tilrettelagt specielt for - og af - mølleejere

Fredag den 23. september 2016 i Vingsted

Præsentationer fra dagen:

Vindmøllers levetid

Alle møller skal ved det 20. år (designlevetiden) have en ekstra inspektion.
I forbindelse med denne lovpligtige inspektion vurderes bl.a. vindmøllers strukturelle dele. Hør hvad du kan bruge inspektionen til.

Peggy Friis, chefkonsulent, DTU

Tilpasning af forsikringer

Den rigtige forsikring er et mix af det rigtige indhold til den rigtige pris.
Har du kikket dine forsikringer efter for nylig?

Michael Andersen, forsikringsrådgiver, Dansø Forsikringsmæglere

OEM-aftaler

Hør om faldgruberne i service- og OEMaftaler. Eksempler på uheldige formuleringer og deres konsekvenser. Ved du, hvad der står i din aftale?

Elvir Mesanovic, advokat, Advokatkompagniet

Tilsyn, vedligeholdelse og tilfredshed med service

Opgradering af overvågningsudstyr til eksisterende møller. Har du kontakt med din mølle? Lovpligt inspektion af transformer og dens sikkerhedsudstyr. Nye typer driftslederaftaler.

Hvad finder Danmarks Vindmølleforenings konsulenter lige nu ved inspektioner i
møllerne? Aktuelle erfaringer og spørgsmål.

Resultat af den seneste tilfredshedsundersøgelse af servicefirmaer.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter

Vindmøller som ”aktiver” nu og i fremtiden

Hvordan indpasses vindmøllestrøm bedre i el-nettet.
Hvilke tekniske udfordringer står vindmøllerne overfor fremover.
Fremtidens vindmøller - et kig i krystalkuglen.

Henrik Stiesdal, fhv. teknologichef ved Siemens Wind Power

Erfaringsudveksling i fabrikatgrupperne

Referat af møde i NEG-Micon-gruppen


Erfadag 2015

Se præsentationer fra erfamødet 2015

Danmarks Vindmølleforeings erfa- og informationsdag for vindmølleejere

Derfor erfamøde

Læs begrundelsen for mødet i lederen 11/12

Erfa-grupper

Se erfa-grupper og kontaktpersoner