Erfa- og informationsmøde
for mølleejere

En temadag tilrettelagt specielt for - og af - mølleejere

Fredag den 22. september 2017 i Vingsted

Løbende erfaringsudveksling mellem møllejere og en kontinuerlig kontakt til foreningens tekniske konsulenter er yderst værdifuld for såvel mølleejere som foreningen. Med god vidensdeling står vi stærkere og den enkelte kan spares for store omkostninger og ærgrelser.

Den 22. september 2017 afholdte Danmarks Vindmølleforening erfa-dag for vindmølleejere på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Mødet var velbesøgt med ca. 70 deltagere og oplæg fra serviceafdelingerne hos Vestas, Siemens og Connected Wind Services samt Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller og Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter.
Se præsentationen fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller her.

Se præsentationen fra de tekniske konsulenter her.

Se præsentation fra servicefirmaerne her:

Den tekniske afdeling hos Danmarks Vindmølleforening gennemgik desuden resultatet af tilfredshedsundersøgelsen af servicevirksomhederne.

Per Nielsen fra EMD gennemgik de seneste erfaringer med optimering af møllernes drift og beroligede tilhørerne med, at på trods af udsving i den årlige vindenergiproduktion vil dårlige år altid blive fulgt af bedre år. Se Pers præsentation her.

Det sidste oplæg var fra Danmarks Vindmølleforening, der gav en status på de politiske forhandlinger om en ny ordning for landvind.

Arrangementet blev afsluttet med udveksling af erfaringer i erfa-grupperne, hvor mølleejere kunne dele deres erfaringer med netop driften af deres mølletype.   


Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings erfadag for vindmølleejere 2017

Se programmet her

Erfadag 2016

Se præsentationer fra erfamødet 2016

Danmarks Vindmølleforeings erfa- og informationsdag for vindmølleejere

Derfor erfamøde

Læs begrundelsen for mødet i lederen 11/12

Erfa-grupper

Se erfa-grupper og kontaktpersoner