Temadag om elprisudviklingen

Elprisscenarier

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 9.30-15.30 i Fredericia Messecenter

Formålet med dagen er at give vindmølleejere og alle andre interesserede det bedst mulige videns- og beslutningsgrundlag vedr. den mulige fremtidige afregningspris.

Der var 170 deltagere til temadagen.

 

Den aktuelle afregningspris

Niels Dupont, direktør, Vindenergi Danmark.

Et kig i krystalkuglen

Sikre elprisprognoser findes ikke.
Men det er ikke ensbetydende med, at vi intet ved om fremtiden
Hvilke elprisscenarier er mulige de kommende år?

Energistyrelsens fremskrivning af elpriserne

Som en del af den årlige basisfremskrivning ”Danmarks Energi- og Klimafremskrivning” , der udarbejdes for at være til rådighed for regeringens og folketingets arbejde, foretager Energistyrelsen en fremskrivning af elprisen for de næste 10 år.

Energistyrelsen præsenterer den seneste basisfremskrivning.
Hvilke forhold og antagelser ligger bag beregningerne?
Hvad kan vurderes som værende de tre største faktorer, der påvirker vindafregningsprisen?

Jakob Stenby Lundsager, Center for Klima og Energiøkonomi, Energistyrelsen

Dansk Energi: Scenarier for den fremtidige elpris

Dansk Energi har analyseret markedets forventninger på kort sigt og lavet en række elpris-scenarier for perioden frem til 2035.
Hvilke politiske beslutninger og markedsmæssige udviklinger har særlig betydning for prisdannelsen i fremtidens elmarked?
Hvordan påvirker de vindmøllernes indtjening? Hvad er de tre største faktorer, der påvirker vindafregningsprisen?

Karsten Capion, Strategisk Analyse, Dansk Energi

Markedsaktørers bud på den europæiske og danske udvikling

Hvilke markedsmæssige udviklinger og politiske beslutninger har særlig betydning for fremtidens elmarked og for vindmøllernes indtjening?

Energi Danmark: Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Hvilke tiltag er nødvendige i Europa for at sikre integrationen af vind og sol på en markedsmæssig hensigtsmæssig måde?
Hvor er markedet på vej hen i europæisk perspektiv, og vil de forskellige europæiske tilskudssystemer til vedvarende energi hjælpe eller modarbejde?

Thomas Elgaard Jensen, direktør, International Marked, EnergiDanmark

DONG Energy: Faktorer der primært vil påvirke den fremtidige elpris

Danmark - et prisområde med stærke udlandsforbindelser.
Udenlandske elprisers indflydelse på den danske elpris.
Hvad er markedets forventninger til brændselspriser?
Hvad er markedets forventninger til elprisen på Nordpool og i Tyskland?
Hvilke faktorer kan drive den nordiske og tyske pris på længere sigt?
Hvad er det, der virkeligt betyder noget for den fremtidige elpris i Danmark?
Hvordan vil markedsværdien af vindmøllestrøm udvikle sig?

Claus Jørgensen, Senior Lead Specialist, Analysis & Modelling, DONG Energy

Integration af vind

Det politiske fokus har i mange år været på udbygningen med vindkraft og ikke på anvendelsen af den fluktuerende produktion.
Om få år vil der være store mængder vindmøllestrøm på markedet ikke bare i Danmark, men også i landene omkring os. Hvordan får vindenergien størst mulig værdi?

Danmarks Tekniske Universitet: Integration af vind i Norden frem til 2050

Hvordan vurderer DTU mulighederne for at integrere vind på langt sigt?
I samarbejde med IEA (International Energy Agency), Nordisk Energiforskning og forskere fra de øvrige nordiske lande ser DTU på scenarier for et CO2-neutralt nordisk energisystem inden 2050.
Hvordan spiller de forskellige sektorer sammen og hvad der skal til for at kunne integrere store mængder af vindkraft.

Kenneth Karlsson, leder af energisystem analyse, DTU

Energinet.dk: Udviklingen af forbrug, produktion og udvekslingsforbindelser

Energinet.dk er bl.a. ansvarlig for forsyningssikkerhed samt udbygning af nødvendig infra-struktur. En forudsætning for at løse disse opgaver er, at der eksisterer et solidt forudsætningsgrundlag.
I den forbindelse vil Energinet.dk give deres bud på udviklingen af forbrug, produktion og udvekslingsforbindelser.
Hvilken betydning har det for muligheden for at integrere vindkraft?

Bjarne Brendstrup, afdelingsleder, Systemanalyse, Energinet.dk

 

Danmarks Vindmølleforenings temadag om husstandsmøller

Danmarks Vindmølleforenings temadag om elprisscenarier

Danmarks Vindmølleforenings temadag om elprisscenarier

Se også

Læs mere om afregning for vindmøllestrøm

Se også

Artikel fra møde i Naturlig Energi

 
Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2015 hos Vestas i Aarhus