Konference: Landvind i en ny virkelighed

Konference
Landvind i en ny virkelighed

Tirsdag den 21. februar kl. 12.00 - 16.30 på Christiansborg

Den 21. februar 2017 er der nøjagtig ét år til pristillægsordningen for nye landvindmøller udløber.
I den anledning inviterede Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien og Landbrug & Fødevarer til en politisk konference, der fokuserer på, hvordan fremtiden for landvind tegner sig i Danmark.

Prorgram og præsentationer

Velkomst
Thomas Danielsen (klima- og energiordfører (V) og formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg)
INGEN PRÆSENTATION

Vindenergien mod 2030
Jan Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindustrien

Fremtidige rammevilkår for danske landmøller
Christian Kjær, direktør, Danmarks Vindmølleforening

Landbruget og vindmøller - perspektiver og udfordringer
Jens Astrup Madsen, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer

Landvind set fra kommunalt perspektiv
Laila Kildesgaard, direktør, Kommunernes Landsforening
INGEN PRÆSENTATION

En tilskudsreform der leverer varen her og nu
Martin Risum Bøndergaard, politik og analysechef, Vindmølleindustrien

Hvad vej blæser vinden for landvind?
Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister
INGEN PRÆSENTATION

Samtænkning med udvikling i landdistrikterne og fremtidens landvindmølle
Christian Achermann, kreativ direktør, partner og landskabsplanlægger, Urland

Landvind og naturhensyn
Michael Leth Jess, direktør, Natur & Plan, Danmarks Naturfredningsforening
PRÆSENTATION FØLGER

Planlægning, opkøb af huse og borgerinddragelse
Arne Rahbek, Senior Policy and Communication Advisor, Vattenfall

Paneldebat: Hvad mener energiordførerne?
Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V), Carsten Bach (LA), Pia Olsen Dyhr (SF), Søren Egge Rasmussen (EL)
INGEN PRÆSENTATIONER

 

Pressemeddelelse

Ny ordning for landvind skal på plads inden sommer

Følg på Twitter

#21Feb2018

 

 

 

Pressemeddelelse

Ny ordning for landvind skal på plads inden sommer

Følg på Twitter

#21Feb2018

Konferencen Landvind i en ny virkelighed 21. februar 2017 på Christiansborg
 
Deltag i Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 25. marts 2017 i Vingsted