Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag "Vindkraftens værdi" den 13. oktober 2016 i FredericiaTemadag: Vindkraftens værdi

Torsdag den 13. oktober 2016 i Frederica

Afregningen for vindmøllestrøm er helt i bund. I perioder under vindmøllens driftsomkostninger.

Den stadigt større afstand mellem elforbrugerens pris for en kWh, og den afregning vindmølleejeren modtager, kan ses som et udtryk for manglende integration af vindmøllestrømmen.

Vil problemet vokse i takt med, at vi får stadig større mængder vindkraft i fremtiden?
Er vindmøllerne hinandens værste fjende?
Er årsagen, at elmarkedet er indrettet på verden af i går? Og at politikerne sidder på hænderne og ikke tør tage beslutninger?
Vil det blive stadigt mere almindeligt, at vindmøller må standses, når de producerer mest og billigst? Er der en økonomisk og ressourcemæssig god begrundelse for at vind-mølleejere kan tjene mere ved at standse møllerne end ved at levere ren og billig strøm til el- og energiforbrugerne?
Store mængder vindkraft er en udfordring for elsystemet. Hvordan kan samspillet mellem elmarked og vindkraft forbedres?

Temadagen skal belyse vindkraftens værdi nu og i fremtiden. Med afsæt i den aktuelle situation, går vi i dybden med analysen ”Vindens Værdi” - om vindintegration i Danmark. En analyse som Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark fik udarbejdet i 2014.

Præsentationerne fra dagen kan ses her:

Elmarkedet og elprisens udvikling

De senere år er de danske elpriser raslet ned. Hvad er egentlig de  bagvedliggende årsager til de lave priser, og hvornår vil udviklingen vende?
Hvad vurderer Dansk Energi der skal til, for at vindmølleejere og andre  elproducenter igen kan tjene penge på strøm?

Stine Leth Rasmussen, afdelingschef, produktion og analyse, Dansk Energi

Vindens værdi i elmarkedet 1: Spot og andre ydelser

Elmarkedet er en kombination af finansielle markeder, spotmarked  og forskellige regulérmarkeder. At sælge strøm i disse markeder  kræver indsigt og erfaring. Vi skal høre om erfaringer med at optimere indtjeningen fra de danske landmøller.

Jakob Vive Munk, trader, Neas Energy A/S

Vindens værdi i elmarkedet 2: Optimering af både købsbud og salgsbud i elmarkederne

Det er vigtigt for vindens værdi, hvorledes el forbrugerne og elproducenterne byder ind i elmarkederne. Vi får nogle konkrete sammenligninger mellem passiv og aktiv budstrategi.

Anders N. Andersen, leder af energisystemafdelingen, EMD International A/S

Energi og fleksibilitet: Vindkraftens rolle og værdi for mølleejere og for samfundsøkonomien

Hvad er tendenser på de nordeuropæiske elmarkeder de næste 20 år, og hvordan ser det ud med elpriserne? Hvordan får samfundet mest værdi for investeringerne i vindkraft?

Hans-Henrik Lindboe, partner, Ea Energianalyse

Regulering og systemydelser: Vindkraftens rolle og værdi i fremtidens energisystem

Vi ser ind i et elmarked, hvor der kommer mere vind og sol. Samtidig lægges der mere og mere vægt på harmonisering mellem landene. Hvordan bliver fremtidens systemydelser - og hvor er vindkraftens indtjeningsmuligheder?

Peter Markussen, Systemydelser, Energinet.dk

Systemydelser fra ældre møller?

De ældre møller kan ikke altid leve op til kravene i det moderne elmarked. Findes der en teknisk og økonomisk anvendelig løsning, så også de lidt ældre møller kan deltage?

Henrik Stiesdal, fhv. teknologichef, Siemens Wind Power

Vindkraftens rolle i fremtidens energisystem

Ingeniørforeningen (IDA) og Aalborg Universitet har fremlagt Klimaplan 2050, hvor vindudbygningen fortsætter med stor hast. Hvad skal der til, for at denne vindudbygning kan realiseres med sund økonomi også for vindmølleejerne?

Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

 

 

Vindkraftens værdi

Hvordan bliver afregningen til mølleejerne forbedret?

Hvordan får vindkraften større værdi for samfundet?

Læs mere her.

 

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings vindtræf 2016 hos Siemens i Brande