Årsmøde

lørdag den 25. marts 2017
på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

 

Medlemmer og firmaer mødes

Firmaer i vindmøllebranchen præsenterer om formiddagen ydelser og produkter ved firmastande/træfpunkter. Også en god anledning til at få en snak med f.eks. dit elhandelsselskab, servicefirma eller forsikringsselskab.

En oversigt med links til de firmaer, du kan møde

Mølleejere mødes i erfa-grupper

Samtidig afholdes erfa-møder mellem mølleejere med samme møllefabrikat. Møderne er åbne for alle medlemmer:

  • Vestas op til og med V66
  • Vestas fra V80
  • Siemens op til og med 2,3 MW combi stall
  • Siemens fra 2,3 MW vario speed
  • Nordex
  • NEG Micon
  • Husstandsmøller

På møderne opsamles aktuelle spørgsmål og problemer, så de efterfølgende kan behandles af foreningens tekniske konsulenter samt indgå i tilrettelæggelsen af efterårets store erfa- og informationsdag for mølleejere.

Danmarks Vindmølleforenings konsulenter deltager i møderne.

Se foreningens erfa-grupper

Vindmølleprisen

Kl. 13 afsløres det, hvem der skal modtage Vindmølleprisen.

En pris Danmarks Vindmølleforening hvert år i forbindelse med årsmødet uddeler til en person, der har gjort en særlig indsats for vindkraft i Danmark.

Se de tidligere modtagere og læs begrundelserne

Årsmødetalen

Efter prisuddelingen er vi nået til årsmødets højdepunkt - årsmødetalen. Dette års taler er Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør for Energinet.dk og præsident for ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Fremtidens elmarked
Dansk vindmøllestrøm afregnes til historisk
lave priser, der knapt nok kan dække drifts- og
vedligeholdelsesomkostningerne.
Energinet.dks arbejde har direkte indflydelse
på elpriserne og dermed på hverdagen og
fremtiden for alle danske vindmølleejere.
Er der udsigt til stigende elpriser, der begynder
at afspejle, hvad ny kapacitet koster? Kan nye
udlandsforbindelser, fjernelse af flaskehalse og
forslagene i EUs Vinterpakke ændre ved
Danmarks nuværende status som lavprisområde
for elektricitet?

Generalforsamlingen

Generalforsamling med fremlæggelse af regnskab og budget, forslag til kontingentændringer, valg til bestyrelsen og ikke mindst fremlæggelse og debat af bestyrelsens beretning for året.

Se bestyrelsens beretning for 2016


 

Tilmelding

Årsmødet er for alle medlemmer af Danmarks Vindmølleforening.

Af praktiske hensyn er tilmelding nødvendig.

Program

Programmet for Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 25. marts 2017

Hent program for dagen

Firmastande

På årsmødet er der god lejlighed til at møde firmaer i vindmøllebranchen.

Se links over de firmaer, du kan møde

Bestyrelsens beretning

Årsberetningen fra Danmarks Vindmølleforening giver dig overblik over årets vigtigste vindkraft begivenheder, suppleret med information om foreningens arbejde og den energipolitiske udvikling.

Se bestyrelsens beretning for 2016

     
     
     
     

 

Vil du møde vore medlemmer?

Så bestil en firmastand på årsmødet.

Kontakt Linette Riis på lr@dkvind.dk eller tlf. 8733 1430 for nærmere information.

 

  Bestil firmastand  
Se præsentationer af firmaerne, der udstiller på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 25. marts 2017

Se præsentationer af firmaerne, der udstiller i 2017, her